Procederen / bezwaar en beroep / arbitrage

U bent gedagvaard, u wilt een vordering instellen bij de rechtbank, u wenst bezwaar of beroep in te stellen tegen een overheidsbesluit of u dient een vordering in te stellen, danwel verweer te voeren in een arbitrageprocedure: Sijben & Partners Advocaten helpt u verder!

Onze advocaten kunnen u niet alleen uitstekend adviseren om procedures te vermijden, zij kunnen ook voor u ten strijde trekken zodra dat noodzakelijk is. Bij Sijben & Partners Advocaten werken specialisten samen in secties, zodat de kennis- en ervaringsoverdracht wordt gewaarborgd en geoptimaliseerd. Onze secties zijn onderverdeeld in rechtsgebieden: het arbeidsrecht, het ondernemings- en faillissementsrecht, het aanbestedingsrecht, het bouwrecht en huurrecht (sectie vastgoed), het onderwijsrecht en het personen- en familierecht.

Vanwege deze specialismen hebben wij veel ervaring met het procederen in commerciële geschillen over bijvoorbeeld de nakoming of beëindiging van contracten, bouw- en huurgeschillen, aanbestedingsprocedures, aansprakelijkheid van bestuurders en andere professionals, verzekeringskwesties en IE-inbreuken.

Daarnaast treden wij op in ondernemingsrechtelijke geschillen tussen bestuurders en aandeelhouders of aandeelhouders onderling. Procedures zijn over het algemeen kostbaar en tijdrovend. Onze advocaten zullen er voor u alles aan doen om de procesmiddelen zo efficiënt mogelijk in te zetten. Op alle gebieden combineren wij onze juridische expertise met de kennis van de markt waarbinnen onze cliënten actief is. Op deze wijze bieden wij een voor u passende oplossing.

 

Terug