Het Onderwijskantoor, specialisten in Onderwijsrecht

 

Logo OnderwijskantoorSijben & Partners Advocaten heeft Het Onderwijskantoor ingericht, waarin specialisten op het gebied van onderwijsrecht werkzaam zijn. Met de oprichting van Het Onderwijskantoor werd tegemoetgekomen aan een snel toenemende behoefte aan specialistische kennis en vaardigheden binnen het onderwijs over complexe, juridische kwesties.

Onderwijsorganisaties kunnen met een gerust hart terugvallen op de specialisten van Het Onderwijskantoor, bij alle mogelijke problemen rondom arbeidsrechtelijke kwesties, aansprakelijkheid, aanbesteden, contracteren, toelaten, schorsen en verwijderen van leerlingen, toetsen en examens, bekostiging, huisvesting, medezeggenschap, organisatievraagstukken, governance, debiteurenadministratie (ouderbijdrage) en bij het opstellen of beoordelen van interne reglementen en beleidsregels.

De specialisten zijn goed op de hoogte van de wet- en regelgeving die voor u van belang is, en kunnen deze ook vertalen naar de praktijk van het onderwijs.

Voor onderwijsorganisaties bestaat bovendien de mogelijkheid om tegen aantrekkelijke voorwaarden een mantelovereenkomst met Het Onderwijskantoor te sluiten.

Meer weten?
Neemt u dan contact op met: mr. Herman Berendsen, mr.Gerard Prick of mw. Gigi Schutte MWO.


Nieuwsberichten

Terug