Governance
Scholen hebben de laatste jaren veel aandacht besteed aan het versterken van de
bestuurskracht. Goed bestuur is een belangrijke voorwaarde voor het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Bestuurders en toezichthouders dragen een grote verantwoordelijkheid. Indien in dat kader fouten worden gemaakt, kan dit leiden tot hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurder en toezichthouder met verstrekkende gevolgen voor de persoon. Het is zaak dat bestuurder en toezichthouder weten welke risico’s zij lopen. Daarnaast kunnen bestuurders en toezichthouders behoefte hebben aan begeleiding bij het afbakenen van de wederzijdse taken en verantwoordelijkheden of aan verbetering van de checks & balances.

Medezeggenschap
Een goede invulling van de rol van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad is van groot belang.  Besturen en schoolleiders hebben behoefte aan advies bij de invulling van het informatie-, advies- en instemmingsrecht.  Ook kunnen ze vragen hebben over  hoe de inrichting van de medezeggenschap beter kan aansluiten bij de inmiddels gewijzigde (onderwijskundige) inrichting van de organisatie. Indien gewenst vertegenwoordigen wij u in juridische procedures, zoals bij de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS, de Ondernemingskamer.

DGO
Voor de uitwerking van bepaalde (beleids-)onderdelen van de onderwijs-CAO’s, maar ook bij fusies van besturen, is overleg met de vakcentrales in het decentraal georganiseerd overleg (DGO) verplicht. Door bezuinigingen en daling van het aantal leerlingen moeten scholen besluiten tot afvloeiing van personeel. Vaak is dan een sociaal statuut en een sociaal plan vereist die met de vakcentrales in het DGO moet worden overeengekomen. Wij hebben ervaring met het voeren van een DGO als technisch voorzitter, maar ook met het opstellen van sociale statuten en -plannen.

Meer weten?
Neem contact op met: mr. Herman Berendsen, mr. Gerard Prick of mw. mr. Gabi Jongen

Terug