LeerlingenLeerlingen/Ouders

Scholen ervaren een sterke juridisering van het onderwijs.

Veel scholen vinden het geen probleem dat leerling en ouders steeds mondiger worden en opkomen voor hun rechten.

Door de toenemende mondigheid en juridisering kunnen er evenwel eerder conflicten ontstaan over:

  • de kwaliteit van het onderwijs;
  • de begeleiding;
  • proefwerken, school- en eindexamens;
  • ongewenst gedrag van een leerling of student;
  • de aansprakelijkheid van de school, leerling of ouders.

Scholen worstelen bovendien met de vraag hoe om te gaan met hun informatieplicht, in geval van verstoorde en verbroken relaties tussen ouders onderling en hun verplichtingen in het kader van de privacy van leerlingen.

Voor al deze kwesties kunt u bij het Onderwijskantoor terecht voor deskundig advies op maat. Waar nodig bieden wij u de mogelijkheid van procesvertegenwoordiging.

 

Meer weten?
Neem contact op met: mr. Herman Berendsen, mr. Gerard Prick of mw. mr. Gabi Jongen

Terug