In samenwerking met uitzendorganisaties en reïntegratiebedrijven organiseert Sijben & Partners Advocaten klankbordgroepen. Dit zijn lunchbijeenkomsten met maximaal 10 deelnemers. Deelnemers kunnen vanuit hun eigen optiek spreken over bijvoorbeeld arbeidsrechtelijke zaken.

Dit werkt zeer verhelderend. Vaak blijken anderen – ongeacht de branche waarin ze werkzaam zijn – met dezelfde problemen te worstelen.
Voor alle aanwezigen blijkt het telkens weer een eye-opener te zijn, dat collega-ondernemers of HR-medewerkers met vergelijkbare problemen worstelen.

Daarnaast verzorgen wij regelmatig onderdelen van bijeenkomsten van bijvoorbeeld P&O/HRM-managers binnen organisaties of instellingen. Wij behandelen dan specifiek voor deze organisatie van belang zijnde juridische onderwerpen of ontwikkelingen.
Wilt u aan een klankbordgroep deelnemen? Geef u aan ons door.

Terug