Ondernemen is risico(‘s) nemen. Voor u als ondernemer is het belangrijk te weten waar de grenzen liggen en welke maatregelen passen bij de risico’s die u niet aanvaardbaar acht.
Door u tijdig juridisch te laten adviseren, kunt u ook tijdig actie ondernemen en kan de gang van zaken wellicht nog ten goede gekeerd worden.

Mocht een faillissement desondanks onvermijdelijk zijn, dan begeleiden wij u bij een gecontroleerde doorstart. Onze insolventiespecialisten bezitten een uitgebreide expertise op het gebied van faillissementsrecht en kunnen vroegtijdig belangrijke ontwikkelingen, zowel binnen uw onderneming als in de wet en de rechtspraak, signaleren zodat u adequaat en oplossingsgericht kunt handelen.

Ook met vragen over werk dat u heeft uitgevoerd en dat niet wordt betaald vanwege een (dreigend) faillissement van een opdrachtgever of met vragen over de wijze waarop uw eigendommen weer in uw bezit komen, kunt u bij ons terecht. Onze gedegen kennis van het insolventierecht en onze pragmatische aanpak staan borg voor uw belangen.

Meer weten?
Neemt u dan contact op met: mw. mr. Gabi Jongen

Terug