Herrie in de tent, we gaan naar Amsterdam! Geschillen tussen aandeelhouders of aandeelhouders en bestuur en hoe deze op te lossen.

Wat te doen als bijvoorbeeld de stemverhoudingen staken (50/50-verhoudingen) en aandeelhouders er niet uitkomen? Of als het bestuur besluiten neemt die naar uw mening gegronde redenen geven om aan een juist beleid te twijfelen? Wat zijn de mogelijkheden als u minderheidsaandeelhouder bent en u raakt ‘benkneld’? De Ondernemingskamer van het Hof Amsterdam kan dan de juiste, snelle en efficiënte route zijn, ook voor het vragen van onmiddellijke voorzieningen waarin snelle besluitvorming vereist is.

Naar overzicht onderwerpen

Naar het interesseformulier

 

Terug