Uw vordering indienen

U heeft als crediteur de mogelijkheid, voor zover u daar al niet gebruik van heeft gemaakt, om uw eventuele vordering ter verificatie bij mij in te dienen, middels dit indieningsformulier.
In beide gevallen moet uw vordering wel deugdelijk zijn onderbouwd. Ook dient u aan te geven of u aanspraak maakt op een voorrecht. Als u dit niet doet, wordt ervan uitgegaan dat er geen sprake is van een preferente vordering.

 

 

Indien u uw vordering middels de gewone post wenst in te dienen, dient u uw correspondentie te richten aan:

Curator Sijben & Partners Advocaten
Oliemolenstraat 60
6416 CB Heerlen
onder vermelding van: ‘naam failliet/faillissement’

U ontvangt een reactie naar aanleiding van uw ingediende vordering. Gelet op het aantal crediteuren moet u er echter van uitgaan dat deze reactie niet per ommegaande zal volgen.

Faillissementen

Terug