mw. Nadieh Severens

mw. Nadieh Severens
mw. Nadieh Severens

Juridisch ondersteuner

Nadieh Severens is sinds oktober 2018 werkzaam binnen Sijben & Partners Advocaten en maakt deel uit van het Onderwijskantoor. Naast haar studie zorgt zij voor juridische ondersteuning op het gebied van onderwijsrecht en aanbestedingsrecht.

Ik volg altijd mijn gevoel, dan worden de meest wijze beslissingen genomen

E-mail : severens@onderwijskantoor.nl

 

 

mr. Frans Aarts

Frans Aarts
mr. Frans Aarts

Associate partner

Expertise

Ondernemingsrecht, insolventierecht en financieel recht

Adviseren met visie

Van oudsher is de ondernemingsrechtadvocaat de dienstverlener die als reactie op een conflict procedures voert en die als sluitstuk van een onderhandeling afspraken vastlegt in contracten. Deze klassieke rol vervullen wij veelvuldig. Deze dienstverlening past bij de klassieke generatie ondernemers. Wij zien dat een nieuwe generatie ondernemers, 30ers en 40ers, andere eisen stelt aan de advocaat. De nieuwe generatie ondernemers ziet zijn advocaat als sparring-partner en verwacht dat zijn advocaat meedenkt bij het omlaag brengen van de kosten van conflicten, meeonderhandelt bij het maken van afspraken met partners van het bedrijf, en helpt bij het verbeteren van de juridische structuur.

Deze rol vraagt om een fundamenteel andere benadering dan de klassieke werkwijze. De advocaat, als legal business partner, is operationeel, transformerend en strategisch betrokken bij de organisatie. In die rol dragen we bij aan het succes van onze cliënten. En dat maakt ons werk interessanter.

Frans Aarts heeft Bedrijfskunde en Rechten gestudeerd. Hij draagt de veranderende rol, van advocaat naar legal business partner, een warm hart toe. Hij is vanaf 1998 werkzaam in de ondernemingsrechtelijke praktijk. Hij is de vaste adviseur en breed aanspreekpunt voor bedrijven. Hij treedt op in conflicten, faillissementskwesties, reorganisaties, aankoop en verkoop van bedrijven en helpt de ondernemer met het structureren van zijn onderneming. Frans adviseert met visie.

Leer van de toekomst

E-mail : aarts@sijbenpartners.nl

Mr. Frans Aarts heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
– Financieel recht
– Insolventierecht Faillissement Surseance van betaling
– Ondernemingsrecht Agentuur en distributie Bestuurdersaansprakelijkheid Fusies en overnames Vennootschappen

Deze registratie verplicht tot het elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten behalen van tien opleidingspunten op ieder geregistreerd rechtsgebied.

mr. Stijn Hamers

mr. Stijn Hamers

Jurist

Expertise

Arbeidsrecht

Stijn Hamers volgde aan de Universiteit van Maastricht de master Recht en Arbeid, met als specialisatie arbeids- en gezondheidsrecht.

Binnen Sijben & Partners Advocaten houdt Stijn zich bezig met uiteenlopende rechtsgebieden, waaronder arbeidsrecht.

In de kern van moeilijkheden schuilen mogelijkheden

 

E-mail : hamers@sijbenpartners.nl

 

mr. Cindy Schröder

mr. Cindy Schröder

Advocaat

Expertise

Huisvestiging en bekostiging

Cindy volgde de master Nederlands recht met als specialisatie Privaatrecht aan de Universiteit Maastricht. Vanaf 2013 is zij als advocaat te Bonaire en Aruba werkzaam geweest in een ondernemingsrechtelijke en civiele praktijk waar zij zowel internationale als nationale cliënten bijstond. In 2016 is zij teruggekeerd naar Nederland en beëdigd als advocaat te Amsterdam.

In 2018 heeft Cindy de overstap gemaakt naar Het Onderwijskantoor alwaar zij zich toelegt op huisvestiging en bekostiging.

 

Advocaat zijn vergt meer dan enkel kennis van het recht. Oprechte aandacht voor de cliënt en betrokkenheid zijn minstens zo belangrijk.

E-mail : schroder@onderwijskantoor.nl

mr. Rick Coenen

mr. Rick Coenen

Jurist

Rick Coenen heeft aan de Universiteit van Tilburg de studierichting Recht en Bedrijfsmanagement gevolgd.

Hij heeft na zijn studie in de advocatuur, het bedrijfsleven en bij een deurwaarderskantoor diverse juridische functies bekleed.

Binnen Sijben & Partners houdt Rick zich bezig met het ondernemingsrecht.

E-mail: coenen@sijbenpartners.nl

Ons team

Partners

Associate Partner

Advocaten

Juristen

   MWO                   Juridisch Ondersteuners

  Beleidsadviseur / Kantoordirecteur

Ondersteuners

 

Secretaresses

Managementassistentes                                              Officemanager

 

 

Terug