mr. Amira Lotfy

Advocaat

Expertise

Aansprakelijkheidsrecht, arbeidsrecht en verbintenissenrecht.

Amira Lotfy heeft de Master Nederlands recht behaald aan de Open Universiteit. Sinds 2013 is zij als jurist werkzaam binnen de juridische dienstverlening en heeft zij ondernemers en particulieren bijgestaan op de rechtsgebieden aansprakelijkheidsrecht, arbeidsrecht, bestuursrecht en verbintenissenrecht. Op 19 januari 2017 is zij in Maastricht beëdigd als advocaat. Sindsdien heeft zij ruime ervaring opgedaan binnen de civiele en bestuursrechtelijke praktijk.

In 2020 heeft Amira de overstap gemaakt naar Sijben & Partners Advocaten, alwaar zij zich toelegt op de rechtsgebieden aansprakelijkheidsrecht, arbeidsrecht en verbintenissenrecht.

“Een goede advocaat wijst zijn cliënt niet alleen op de kansen, maar ook op de risico’s”

E-mail : lotfy@sijbenpartners.nl

Mr. Amira Lotfy heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
Aansprakelijkheidsrecht
– Arbeidsrecht
– Verbintenissenrecht
Deze registratie verplicht tot het elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten behalen van tien opleidingspunten op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Yvonne Claessen

Secretaresse

E-mail : claessen@sijbenpartners.nl

 

 

 

 

 

 

Yvonne Claessen

mw. Nadieh Severens

mw. Nadieh Severens
mw. Nadieh Severens

Juridisch ondersteuner

Nadieh Severens is sinds oktober 2018 werkzaam binnen Sijben & Partners Advocaten en maakt deel uit van het Onderwijskantoor. Naast haar studie zorgt zij voor juridische ondersteuning op het gebied van onderwijsrecht en aanbestedingsrecht.

Ik volg altijd mijn gevoel, dan worden de meest wijze beslissingen genomen

E-mail : severens@onderwijskantoor.nl

 

 

mr. Frans Aarts

Frans Aarts
mr. Frans Aarts

Advocaat

Expertise

Ondernemingsrecht, insolventierecht en financieel recht

Adviseren met visie

Van oudsher is de ondernemingsrechtadvocaat de dienstverlener die als reactie op een conflict procedures voert en die als sluitstuk van een onderhandeling afspraken vastlegt in contracten. Deze klassieke rol vervullen wij veelvuldig. Deze dienstverlening past bij de klassieke generatie ondernemers. Wij zien dat een nieuwe generatie ondernemers, 30ers en 40ers, andere eisen stelt aan de advocaat. De nieuwe generatie ondernemers ziet zijn advocaat als sparring-partner en verwacht dat zijn advocaat meedenkt bij het omlaag brengen van de kosten van conflicten, meeonderhandelt bij het maken van afspraken met partners van het bedrijf, en helpt bij het verbeteren van de juridische structuur.

Deze rol vraagt om een fundamenteel andere benadering dan de klassieke werkwijze. De advocaat is operationeel, transformerend en strategisch betrokken bij de organisatie. In die rol dragen we bij aan het succes van onze cliënten. En dat maakt ons werk interessanter.

Frans Aarts heeft Bedrijfskunde en Rechten gestudeerd. Hij is vanaf 1998 werkzaam in de ondernemingsrechtelijke praktijk. Hij is de vaste adviseur en breed aanspreekpunt voor bedrijven. Hij treedt op in conflicten, faillissementskwesties, reorganisaties, aankoop en verkoop van bedrijven en helpt de ondernemer met het structureren van zijn onderneming. Frans adviseert met visie.

Leer van de toekomst

E-mail : aarts@sijbenpartners.nl

Mr. Frans Aarts heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
– Financieel recht
– Insolventierecht Faillissement Surseance van betaling
– Ondernemingsrecht Agentuur en distributie Bestuurdersaansprakelijkheid Fusies en overnames Vennootschappen

Deze registratie verplicht tot het elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten behalen van tien opleidingspunten op ieder geregistreerd rechtsgebied.

mr. Stijn Hamers

mr. Stijn Hamers

Jurist

Expertise

Arbeidsrecht

Stijn Hamers volgde aan de Universiteit van Maastricht de master Recht en Arbeid, met als specialisatie arbeids- en gezondheidsrecht.

Binnen Sijben & Partners Advocaten houdt Stijn zich bezig met uiteenlopende rechtsgebieden, waaronder arbeidsrecht.

In de kern van moeilijkheden schuilen mogelijkheden

 

E-mail : hamers@sijbenpartners.nl

 

mr. Cindy Schröder

mr. Cindy Schröder

Advocaat

Expertise

Huisvestiging en bekostiging

Cindy volgde de master Nederlands recht met als specialisatie Privaatrecht aan de Universiteit Maastricht. Vanaf 2013 is zij als advocaat te Bonaire en Aruba werkzaam geweest in een ondernemingsrechtelijke en civiele praktijk waar zij zowel internationale als nationale cliënten bijstond. In 2016 is zij teruggekeerd naar Nederland en beëdigd als advocaat te Amsterdam.

In 2018 heeft Cindy de overstap gemaakt naar Het Onderwijskantoor alwaar zij zich toelegt op huisvestiging en bekostiging.

 

Advocaat zijn vergt meer dan enkel kennis van het recht. Oprechte aandacht voor de cliënt en betrokkenheid zijn minstens zo belangrijk.

E-mail : schroder@onderwijskantoor.nl

Mr. Cindy Schröder heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd:
Onderwijsrecht
Deze registratie verplicht tot het elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten behalen van tien opleidingspunten op ieder geregistreerd rechtsgebied.

mr. Rick Coenen

mr. Rick Coenen

Jurist

Rick Coenen heeft aan de Universiteit van Tilburg de studierichting Recht en Bedrijfsmanagement gevolgd.

Hij heeft na zijn studie in de advocatuur, het bedrijfsleven en bij een deurwaarderskantoor diverse juridische functies bekleed.

Binnen Sijben & Partners houdt Rick zich bezig met het ondernemingsrecht.

E-mail: coenen@sijbenpartners.nl

Terug