Incompany training – governance

Incompany training – governance

incompany training

Voor schoolbesturen in het PO en VO bieden wij een incompany training aan over governance. Tijdens deze training worden aan de hand van wetgeving, statuten en reglementen van een onderwijsstichting of -vereniging, de taken en verantwoordelijkheden van het College van Bestuur en de Raden van Toezicht nader belicht.  Naast de informatievoorziening van het College van Bestuur aan de Raad van Toezicht wordt ook aandacht besteed aan  situaties waarbij toezichthouders (veelal ongemerkt) op de stoel van de bestuurder  kunnen  gaan zitten. Verder  komt tijdens deze incompany training de wetgeving en jurisprudentie rondom bestuurdersaansprakelijkheid aan de orde. Waar gewenst, zullen wij ook aanbevelingen doen voor de inrichting van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht.

Indien u hierin geïnteresseerd bent kunt u contact met ons opnemen voor een offerte op maat.

Meer weten?
Neem contact op met: mr. Herman Berendsen, mr. Gerard Prick of mw. Gabi Jongen.

Lunchlezingen Onderwijskantoor

Het Onderwijskantoor verzorgt regelmatig lunchlezingen voor schoolbesturen op diverse locaties in Nederland.

Tijdens deze lunchbijeenkomsten worden deelnemers bijgepraat over een onderwerp naar hun keuze. En uiteraard worden de laatste ontwikkelingen van het betreffende onderwerp belicht.

Daarnaast zijn de lunchbijeenkomsten de ideale gelegenheid om in een informele setting met collega’s van gedachten te wisselen.

lunchlezingen

In 2020 zullen wij wederom lunchbijeenkomsten verzorgen, deze datums zullen op korte termijn volgen.

Programma:

11.45 – 12.00 uur ontvangst

12.00 – 13.30 uur

13.30 – 14.00 uur afsluiting en mogelijkheid voor informeel contact met andere deelnemers/vertegenwoordigers Onderwijskantoor

 

U kunt zich aanmelden via sijbenpartners.nl/lunchlezingenonderwijs.

 

Het Onderwijsteam

Ons team

Onderwijsrecht

Ondersteuners

Secretaresse

Managementassistente / Officemanager

 

Verbintenissen onderwijs

Contracten

Door de school of het schoolbestuur worden tal van contracten met leveranciers gesloten over bijvoorbeeld het onderhoud van gebouwen en terreinen, aanschaf en onderhoud van apparatuur en programmatuur, dan wel de levering van leermiddelen en kantoorartikelen.
Al deze rechtshandelingen worden mede beheerst door het verbintenissenrecht. Als alles goed gaat, is er geen vuiltje aan de lucht. Komt er een kink in de kabel, dan blijkt pas hoe juridisch complex dit kan zijn. Gaat het toch een keer mis, dan pogen wij eerst samen met u een praktische oplossing te vinden. Als het niet anders kan, staan wij naast u in de rechtszaal en gaan wij ook dat gevecht niet uit de weg.

Wij helpen u graag problemen op dit vlak te voorkomen door u tijdig en deskundig te adviseren. Wij kunnen u ook behulpzaam zijn bij het opstellen en beoordelen van overeenkomsten en algemene voorwaarden.

Meer weten?
Neem contact op met: mr. H.A.A. Berendsen.

Huisvesting

Huisvesting onderwijs

In het kader van de huisvesting kan een schoolbestuur met veel verschillende terreinen van het recht in aanraking komen. U huurt bijvoorbeeld een gebouw en heeft advies nodig bij het opstellen of beoordelen van de huurovereenkomst of u heeft vragen over uw rechten en plichten als huurder. Heeft u besloten uw school te (laten) bouwen en heeft u daarbij te maken met aannemers en onderaannemers die niet goed samenwerken, dan is het eveneens wenselijk u door een deskundige te laten bijstaan. Dit zijn dan de verbintenisrechtelijke aspecten van de zaak, die betrekking hebben op uw verhouding met een contractspartij.

Er kunnen echter ook bestuursrechtelijke vragen rijzen in uw verhouding met de gemeente over onderhoud, tijdelijke uitbreiding van de huisvesting, nieuwbouw of wanneer u bijvoorbeeld een bouwvergunning aanvraagt, maar wanneer deze niet wordt verleend.
Daarnaast kunnen wij u adviseren in zowel de pre-contractuele fase, alsook in de fase van het opstellen van samenwerkings- en projectontwikkelingsovereenkomsten.

Met vragen op het gebied van onroerend goed kunt u bij ons terecht voor advies op maat. Wij staan u uiteraard niet alleen bij in geval van geschillen bij de rechtbank of de Raad van Arbitrage voor de Bouw, maar praten u ook graag bij over de laatste ontwikkelingen op het gebied van bouw- en huurrecht voordat er geschillen ontstaan. Ons eerste doel is een voor u zo goed mogelijke onderlinge oplossing te bereiken.

Meer weten?
Neem contact op met: mr. H.A.A. Berendsen.

Ons aanbod

Mantelovereenkomst

Scholen worden dagelijks geconfronteerd met een veelheid aan zaken die specifieke kennis van wet- en regelgeving vereist. Het is voor de school onmogelijk om al deze kennis in huis te hebben. Het voortdurend inhuren van kennis is echter ook zeer kostbaar. Daarom biedt het Onderwijskantoor van Sijben & Partners Advocaten een mantelovereenkomst, waarin alle kennis tegen speciale tarieven wordt aangeboden.
Indien u niet tevreden bent, beëindigt u de overeenkomst per direct.

Verder heeft u recht op:

  • Kosteloze toegang tot de telefonische helpdesk
    U krijgt uw eigen onderwijsadvocaat aan de lijn die uw vragen kan beantwoorden. Afhankelijk van de gevraagde expertise schakelt uw onderwijsadvocaat een kantoorgenoot in. Wij garanderen binnen 24 uur een antwoord.
  • Kosteloze toegang tot lezingen
    Periodiek organiseren wij bij ons op kantoor lezingen over onderwerpen die voor u interessant kunnen zijn. Indien u dat wenst, organiseren wij bij u op school lezingen.
  • Procesvertegenwoordiging
    Indien nodig verzorgen wij voor u de procesvertegenwoordiging, tegen een scherp tarief. Voor nadere informatie kunt u met ons contact opnemen.
Terug