Corona Helpdesk

De maatregelen die in Nederland worden genomen tegen de uitbraak van het coronavirus hebben een grote impact. Veel ondernemingen moeten tijdelijk de deuren sluiten. Andere sectoren kampen met lagere winstverwachtingen en moeten mogelijk sterke verliezen ondergaan. Voor ondernemingen die geopend blijven, roept de coronacrisis veel vragen op: ben ik als werkgever verplicht om het loon 100% door te betalen bij quarantaine? Geldt het verplichte urenaanbod voor oproepkrachten ook tijdens de coronacrisis? Mag een werkgever aan een werknemer vragen of hij corona heeft? En welke regelingen gelden er om de lasten voor ondernemers te verlichten?

 

Er kan daarnaast veel onduidelijkheid bestaan over essentiële vragen, zoals wat de rol van de ondernemingsraad is bij gebruikmaking van de regelingen. Moet de ondernemingsraad bijvoorbeeld voorafgaand instemmen met een NOW aanvraag? Moet de ondernemingsraad worden gehoord bij een wijziging van werktijden? En wat als leden van de algemene vergadering van aandeelhouders, wegens quarantaine, niet kunnen vergaderen?

 

De onduidelijkheid blijkt bovendien niet beperkt tot enkel interne aangelegenheden. Mag een verhuurder bijvoorbeeld het pand sluiten als een van de huurders corona heeft? Heeft een huurder in dat geval recht op huurvermindering? En is een huurder verplicht om te melden als hij of een van zijn medewerkers getroffen is door corona?

 

Ook kan de verhouding tussen werkgever en werknemer op scherp gesteld worden. Wat moet u, als werkgever, bijvoorbeeld doen als een werknemer weigert naar het werk te komen? Wat zijn uw rechten als werknemer als de werkgever weigert beschermende maatregelen te treffen? En heeft u nog recht op doorbetaling van salaris nu de scholen gesloten zijn?

 

Kortom: waar moet u rekening mee houden tijdens de coronacrisis. Voor het antwoord op al deze vragen en meer, kunt u terecht bij de Corona Helpdesk van Sijben en Partners. Bel vrijblijvend 0455602200 of klik voor meer informatie op:

 

https://www.sijbenpartners.nl/web/2020/03/18/coronacrisis-noodpakket-ter-ondersteuning-van-ondernemers/

https://www.sijbenpartners.nl/web/2020/03/18/update-ii-regeling-werktijdverkorting-stopgezet/

 

Hoge Raad: verplicht einde aan ‘slapend dienstverband’

De Hoge Raad heeft afgelopen vrijdag antwoord gegeven op prejudiciële vragen van de rechtbank Limburg over de toelaatbaarheid van ‘slapende dienstverbanden’. Een ‘slapend dienstverband’ is een dienstverband waarbij een langdurig arbeidsongeschikte werknemer thuis zit en geen loon meer krijgt, maar door de werkgever toch in dienst wordt gehouden met als gevolg dat daardoor de wettelijke transitievergoeding niet hoeft te worden betaald. Deze wettelijke transitievergoeding is de ontslagvergoeding waarop een werknemer recht heeft als hij ontslagen wordt na een dienstverband van twee jaar of langer.

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat een ‘slapend dienstverband’ in beginsel niet toelaatbaar is. Dit oordeel is enerzijds gelegen in het feit dat duidelijk is dat de wetgever af wil van de ‘slapende dienstverbanden’. Op grond daarvan brengt de eis van ‘goed werkgeverschap’ mee dat een werkgever een werknemer niet ‘slapend in dienst’ mag houden, om de betaling van de transitievergoeding te ontlopen. Op de werkgever rust dus de verplichting om, op verzoek van de arbeidsongeschikte werknemer, het ‘slapend dienstverband’ te beëindigen, met betaling van een bedrag ter hoogte van de wettelijke transitievergoeding. Dit kan enkel anders zijn als de werkgever gerechtvaardigde belangen heeft om de arbeidsongeschikte werknemer toch in dienst te houden, bijvoorbeeld als er een reëel uitzicht is op re-integratie.

Daarnaast is er de Regeling compensatie transitievergoeding, waarin is geregeld dat een werkgever vanaf 1 april 2020 door het UWV wordt gecompenseerd voor betaling van de transitievergoeding aan een langdurig arbeidsongeschikte werknemer, waardoor het argument dat een werkgever op hoge kosten wordt gejaagd, niet langer opgaat.

Hierbij moet wel een kanttekening worden geplaatst. Ontslaat een werkgever de werknemer na een ‘slapend dienstverband’, dan telt de duur van het slapend dienstverband ook mee voor de hoogte van de transitievergoeding. De opgebouwde transitievergoeding tijdens de periode van het slapend dienstverband wordt niet gecompenseerd.

Bent u een werknemer die gelet op de actuele ontwikkelingen het slapend dienstverband met uw werkgever wenst te beëindigen, of bent u een werkgever die begeleiding bij een dergelijk proces wenst? Heeft u vragen over de Regeling compensatie transitievergoeding? Neem dan contact op met een van onze arbeidsrechtspecialisten.

De volledige tekst van de uitspraak is te vinden op: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2019:1734

mr. Stijn Hamers

mr. Stijn Hamers

Jurist

Expertise

Arbeidsrecht

Stijn Hamers volgde aan de Universiteit van Maastricht de master Recht en Arbeid, met als specialisatie arbeids- en gezondheidsrecht.

Binnen Sijben & Partners Advocaten houdt Stijn zich bezig met uiteenlopende rechtsgebieden, waaronder arbeidsrecht.

In de kern van moeilijkheden schuilen mogelijkheden

 

E-mail : hamers@sijbenpartners.nl

 

Te uitgebreid concurrentiebeding werkt averechts

Met een concurrentiebeding voorkom je als werkgever concurrentie door ex-werknemers. Maar let op! Een te uitgebreid concurrentiebeding werkt averechts.

Dat blijkt weer eens uit een recente uitspraak van de kantonrechter in Utrecht http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBMNE:2019:402. Werkgever verklaarde in het concurrentiebeding heel Europa tot “verboden gebied”. Ten onrechte, volgens de rechter, die vond dat het bezoeken van een vakbeurs in Duitsland door de ex-werknemer uit Nederland geen overtreding was. Ook het anti-ronsel gedeelte van het concurrentiebeding ging de rechter te ver. Want ook het hebben van contact met oud-collega’s kan als zodanig niet worden ingeperkt.

Om te voorkomen dat een concurrentiebeding tandeloos wordt, doet een werkgever er verstandig aan om het beding nauwkeurig te (laten) formuleren. Dus to the point in plaats van allesomvattend. En specifiek gericht op het tegengaan van werkelijke concurrentie, in plaats van het voorkomen van mogelijke concurrentie. Vaak is dan een relatiebeding uiteindelijk het meest effectief, omdat de relaties van werkgever voldoende concreet zijn en de ex-werknemer daar wel enige tijd van weggehouden kan worden. En handhaving van dat relatiebeding in een kort geding ook beter afgedwongen kan worden.

Wilt u weten hoe? Of heeft u vragen over een concurrentie- of relatiebeding, of het formuleren van de juist tekst?

Neem dan contact op met onze arbeidsrecht advocaat mr. Ben van Meurs.

Sijben & Partners Academy

Wij willen u graag, als gespecialiseerd advocatenkantoor voor ondernemers, informeren over de laatste juridische ontwikkelingen met betrekking tot onderwerpen die u in het bijgevoegde inschrijfformulier aantreft.

Onze Sijben & Partners Academy omvat een reeks lezingen die zijn bedoeld om u zowel te voorzien van actuele en nuttige informatie over diverse onderwerpen, alsook om in een informele setting met elkaar van gedachten te kunnen wisselen over praktijkervaringen of vragen te stellen. Bijkomstig effect is uiteraard de netwerkfunctie.

U kunt zich aanmelden via: https://sijbenpartners.nl/lezingenseminars/

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

NATO

Vian Vonken
mr. Vian Vonken

Mr. Vonken has experience with litigation against supranational organizations such as NATO and its underlying Agency’s.

The specific employment regulations governed by the NCPR’s are known to him.

All procedural aspects, such as the ‘administrative review procedure’, the ‘complaint procedure’, the ‘disciplinary board procedure’ as well as the appeal at the ‘Administrative Tribunal’ in Brussels can be provided for.

If required, meetings may be held nearby the NATO headquarters in Brussels on the location Brussels Airport Diegem, Pegasuslaan 5, 1831 Diegem.

—————————————————————————————————————————

Mr. Vonken heeft ervaring in het procederen tegen supranationale organisaties zoals de Nato en de daaronder vallende Agency’s.

De specifieke arbeidsvoorwaardelijke regelingen vastgelegd in de NCPR’s zijn bekend.

Alle procedurele aspecten zoals  ‘administrative review procedure’, ‘complaint procedure’, ‘disciplinary board procedure’ alsmede de gang naar het ‘Administrative Tribunal’ in Brussel worden verzorgd.

Desgewenst kunnen besprekingen ook plaatsvinden in de buurt van het Nato hoofdkantoor te Brussel op locatie Brussels Airport Diegem, Pegasuslaan 5, 1831 Diegem.

 

Terug