Arbeidsrecht artikel: Tussenbeschikking. Werkgever wordt in de gelegenheid gesteld om de dringende reden te bewijzen

Werkneemster is op 6 april 2018 bij werkgever in dienst getreden in de functie van (sushi)kok. Op 2 december 2018 heeft werkgever werkneemster op staande voet ontslagen, omdat zij haar bedrijfsleider zou hebben geslagen en een mes naar zijn hoofd zou hebben gegooid. Werkneemster verzoekt om een billijke vergoeding en een vergoeding wegens onregelmatige opzegging.

De kantonrechter oordeelt als volgt. Werkneemster heeft betwist dat zij haar bedrijfsleider heeft geslagen dan wel een mes naar hem heeft gegooid. Werkgever moet derhalve bewijzen dat de dringende reden op 2 december 2018 aanwezig was. Bij de huidige stand van zaken heeft werkgever onvoldoende bewijs geleverd. Werkgever heeft een concreet bewijsaanbod gedaan. De kantonrechter zal werkgever dan ook toelaten tot het bewijs van haar stelling dat sprake is van een dringende reden die het ontslag op staande voet rechtvaardigt.

 

Te uitgebreid concurrentiebeding werkt averechts

Met een concurrentiebeding voorkom je als werkgever concurrentie door ex-werknemers. Maar let op! Een te uitgebreid concurrentiebeding werkt averechts.

Dat blijkt weer eens uit een recente uitspraak van de kantonrechter in Utrecht http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBMNE:2019:402. Werkgever verklaarde in het concurrentiebeding heel Europa tot “verboden gebied”. Ten onrechte, volgens de rechter, die vond dat het bezoeken van een vakbeurs in Duitsland door de ex-werknemer uit Nederland geen overtreding was. Ook het anti-ronsel gedeelte van het concurrentiebeding ging de rechter te ver. Want ook het hebben van contact met oud-collega’s kan als zodanig niet worden ingeperkt.

Om te voorkomen dat een concurrentiebeding tandeloos wordt, doet een werkgever er verstandig aan om het beding nauwkeurig te (laten) formuleren. Dus to the point in plaats van allesomvattend. En specifiek gericht op het tegengaan van werkelijke concurrentie, in plaats van het voorkomen van mogelijke concurrentie. Vaak is dan een relatiebeding uiteindelijk het meest effectief, omdat de relaties van werkgever voldoende concreet zijn en de ex-werknemer daar wel enige tijd van weggehouden kan worden. En handhaving van dat relatiebeding in een kort geding ook beter afgedwongen kan worden.

Wilt u weten hoe? Of heeft u vragen over een concurrentie- of relatiebeding, of het formuleren van de juist tekst?

Neem dan contact op met onze arbeidsrecht advocaat mr. Ben van Meurs.

Werknemer gebruikt cocaïne op het personeelsfeest: geen dringende reden voor ontslag op staande voet

Werknemer gaat naar een personeelsfeest van werkgever op een kampeerboerderij. In de avond gaat werknemer met enkele collega´s naar de slaapkamer en biedt cocaïne aan haar collega’s aan. Eén collega gaat op het aanbod in. Samen met deze collega gebruikt werknemer cocaïne. Daarna voegen zij zich weer bij het gezelschap. Werkgever komt hierachter en vervolgens wordt werknemer op staande voet ontslagen. De collega krijgt een officiële waarschuwing. Werknemer stelt dat de feiten die werkgever ten grondslag legt aan het ontslag op staande voet niet een ontslag op staande voet kunnen rechtvaardigen.

De kantonrechter overweegt dat het feit dat werknemer cocaïne zelf gebruikt en een kleine hoeveelheid aanbiedt aan een collega, waarvan gezegd wordt dat die niet eerder cocaïne gebruikte, enerzijds wellicht onwenselijk is of zelfs strafbaar, maar anderzijds een maatschappelijke realiteit, die niet als zeldzaam dient te worden gezien. De argumenten die werkgever aandraagt dat in het geval klanten van werkgever bekend zouden raken met het gebruik door werknemer van cocaïne en dat daardoor de zakelijke belangen van werkgever geschaad worden, overtuigen de kantonrechter niet. Ook de stelling van werkgever dat zij ook overigens het vertrouwen in werknemer heeft verloren, overtuigen de kantonrechter onvoldoende. De kantonrechter veroordeelt werkgever tot betaling van een billijke vergoeding ter hoogte van € 3.000,00 bruto en een vergoeding wegens onregelmatige opzegging van € 3.106,09 bruto.

Terug