handdruk

Op zoek naar een arbeidsrecht advocaat in Heerlen?

Onze arbeidsrechtspecialisten hebben veel kennis van en ervaring in het arbeidsrecht. Dit betreft zowel het adviserende voortraject, alsook het procederen in arbeidsrechtkwesties. Onze specialisten hebben de specialisatie-opleidingen gevolgd. Wij staan zowel werkgevers als werknemers bij. Wij zijn in staat om vanuit beide perspectieven het beste advies te verstrekken.

U kunt bij ons terecht voor:

 • Ontslagzaken
 • Arbeidsovereenkomsten
 • Arbeidsgeschillen
 • Reorganisaties en overnames
 • Concurrentie- en relatiebedingen
 • Werkgeversaansprakelijkheid
 • Ziekte
 • Ambtenarenrecht
 • Pensioenrecht
 • Duits arbeidsrecht
 • Arbeidsvoorwaarden, arbeidsongeschiktheid en re-integratie
 • CAO-vraagstukken, Sociale Plannen, overleg met vakbonden en werkgeversverenigingen
 • Verlof
 • Loonvordering
 • Managementovereenkomsten, directiereglementen en detacheringsovereenkomsten
 • Medezeggenschapsaangelegenheden
 • Bedrijfsongevallen
 • Fraudeonderzoeken
 • Social media en privacy
 • Maatschapsperikelen
 • zzp’er
 • Statutair bestuurder
 • Participatiewet
 • Wet Normering Topinkomens
 • Sociaal verzekeringsrecht
 • Overnames en fusies

Meer weten?
Neem contact op met onze arbeidsrechtspecialisten: mr. Maurice Sijben, mr. Vian Vonken, mr. Gabi Jongen, mr. Lieke Isenborghs of mr. Gerard Prick.

 

Terug