Arbeidsrechtelijke kwesties

Geschillen tussen medewerkers en leidinggevenden zijn vaak het gevolg van het feit dat partijen over en weer andere verwachtingen van elkaar hebben. Hierdoor kunnen vervelende en langdurige trajecten ontstaan die veel geld kosten, zeker waar sprake is van (langdurige) ziekte. In de relatie tussen werkgever en medewerkers kunnen allerlei conflicten ontstaan, bijv. over promotie, salarisbetaling, verlofaanspraken, overplaatsing, rddf-plaatsing, schorsing, een disciplinaire maatregel en in het uiterste geval ontslag.

Met al uw vragen op arbeidsrechtelijk terrein kunt u bij ons terecht. Wij vinden het van belang in een vroegtijdig stadium betrokken te worden. Op deze wijze kunt u de begeleiding zo efficiënt mogelijk inzetten. Waar nodig bieden wij u de mogelijkheid van procesvertegenwoordiging.

Meer weten?
Neem contact op met: mr. Herman Berendsen, mr. Gerard Prick, mr. Gabi Jongen of mr. Marion van Roekel.

Terug