Europese aanbesteding

Als school(bestuur) bent u niet vrij om zo maar elke overeenkomst aan te gaan.  U moet zowel Europese als nationale aanbestedingsregels in acht nemen. Dit mag echter niet ten koste gaan van de overeenkomst die u wenst te sluiten. Wij adviseren u welke aanbestedingsprocedure u kunt kiezen en helpen u bij het inrichten van het bestek. Wij adviseren u ook over wat wel en niet is toegestaan tijdens een procedure en hoe u hier het beste op kunt reageren, met als doel het optimaliseren van uw kansen op succes.

Wordt u in kort geding gedagvaard door een ondernemer die het niet eens is met de aanbestedingsprocedure, dan kunnen wij u in deze procedure vertegenwoordigen.

Wij hebben een goede reputatie opgebouwd op dit vakgebied.

Aanbestedingsregels worden door veel scholen als rigide ervaren. De focus ligt hierdoor te sterk op het voorkomen van juridische problemen in plaats van op het resultaat. Dit gaat ten koste van het onderwijs. Doordat scholen vaak te strak vasthouden aan deze regels, komt het gewenste resultaat onder druk te staan.

Wij zijn van mening dat niet de aanbesteding centraal moet staan, maar het resultaat dat u voor uw scholen wenst. Omdat wij de aanbestedingsregels en het onderwijs goed kennen, kunnen wij de scholen optimaal adviseren bij de inrichting van een aanbestedingstraject. Dit advies kan variëren van de inrichting van een Europees aanbestedingstraject tot het advies om direct aan één partij te gunnen.

Ook zorgen wij ervoor, dat de aanbesteding uiteindelijk wordt afgesloten met een overeenkomst, die voor u eenduidig en afdwingbaar is.

En wanneer u geconfronteerd wordt met een ontevreden marktpartij kunnen wij u adviseren en – indien nodig – de procesvertegenwoordiging verzorgen.

Meer weten?
Neem contact op met: mr. Herman Berendsen of mw. Gigi Schutte MWO

Terug