Frans Aarts
mr. Frans Aarts

Advocaat

Expertise

Ondernemingsrecht, insolventierecht en financieel recht

Adviseren met visie

Van oudsher is de ondernemingsrechtadvocaat de dienstverlener die als reactie op een conflict procedures voert en die als sluitstuk van een onderhandeling afspraken vastlegt in contracten. Deze klassieke rol vervullen wij veelvuldig. Deze dienstverlening past bij de klassieke generatie ondernemers. Wij zien dat een nieuwe generatie ondernemers, 30ers en 40ers, andere eisen stelt aan de advocaat. De nieuwe generatie ondernemers ziet zijn advocaat als sparring-partner en verwacht dat zijn advocaat meedenkt bij het omlaag brengen van de kosten van conflicten, meeonderhandelt bij het maken van afspraken met partners van het bedrijf, en helpt bij het verbeteren van de juridische structuur.

Deze rol vraagt om een fundamenteel andere benadering dan de klassieke werkwijze. De advocaat is operationeel, transformerend en strategisch betrokken bij de organisatie. In die rol dragen we bij aan het succes van onze cliƫnten. En dat maakt ons werk interessanter.

Frans Aarts heeft Bedrijfskunde en Rechten gestudeerd. Hij is vanaf 1998 werkzaam in de ondernemingsrechtelijke praktijk. Hij is de vaste adviseur en breed aanspreekpunt voor bedrijven. Hij treedt op in conflicten, faillissementskwesties, reorganisaties, aankoop en verkoop van bedrijven en helpt de ondernemer met het structureren van zijn onderneming. Frans adviseert met visie.

Leer van de toekomst

E-mail : aarts@sijbenpartners.nl

Mr. Frans Aarts heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
– Financieel recht
– Insolventierecht Faillissement Surseance van betaling
– Ondernemingsrecht Agentuur en distributie Bestuurdersaansprakelijkheid Fusies en overnames Vennootschappen

Deze registratie verplicht tot het elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten behalen van tien opleidingspunten op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Terug