De tweede wijziging van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid is onlangs gepubliceerd. Deze wijzigingsregeling is per 5 mei 2020 van kracht.

 

De belangrijkste wijziging is dat het voor individuele werkmaatschappijen mogelijk wordt gemaakt om subsidie voor hun loonkosten aan te vragen op basis van een omzetdaling van de werkmaatschappij, indien bij het concern sprake is van minder dan 20% omzetdaling. Voordien kon een werkmaatschappij afzonderlijk van een concern geen aanspraak maken op de NOW-regeling, daar sprake moest zijn van een omzetdaling van ten minste 20% bij het concern. Van deze hoofdregel kan nu dus worden afgeweken.

 

Aan deze mogelijkheid voor werkmaatschappijen worden wel extra voorwaarden verbonden. De werkmaatschappij moet onder meer een eigen rechtspersoonlijkheid hebben, concerns (waarvan de werkmaatschappij een beroep doet op de regeling) moeten verklaren over 2020 geen dividend of bonussen uit te keren of eigen aandelen terug te kopen tot aan en inclusief de datum van de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening over 2020 wordt vastgesteld en werkmaatschappijen met 20 of meer werknemers moeten een akkoord hebben met de betrokken vakbonden over werkbehoud bij de werkmaatschappij.

 

Voorts worden nadere controlewaarborgen gesteld. De andere werkmaatschappijen mogen geen opdrachten of projecten uitvoeren die ten koste gaan van de subsidie vragende entiteit, die dit normaal gesproken zou uitvoeren en die voor die entiteit afwijkend zijn. Er mogen in of over de meetperiode niet op een laat of later moment opdrachten worden omgeboekt van de subsidie vragende entiteit naar een andere entiteit binnen de werkmaatschappij. Verder geldt dat als werknemers van de werkmaatschappij in het subsidie-tijdvak activiteiten ondernemen bij een andere entiteit, dan dient bij de vaststelling van de subsidie de omzetderving van de werkmaatschappij te worden verlaagd met de daaruit voortvloeiende (theoretische) omzet.

Wilt u meer weten over de NOW-regeling of kunnen wij u behulpzaam zijn bij het indienen van een aanvraag, neem dan vrijblijvend contact op via info@sijbenpartners.nl dan wel via 045 – 560 22 00.

Wijziging NOW-regeling; individuele werkmaatschappijen van een concern kunnen een beroep doen op de NOW
Terug