De maatregelen die in Nederland worden genomen tegen de uitbraak van het coronavirus hebben een grote impact. Veel ondernemingen moeten tijdelijk de deuren sluiten. Ook overige sectoren kampen met lagere winstverwachtingen en moeten mogelijk sterke verliezen ondergaan.

Het kabinet komt ondernemend Nederland tegemoet met het Noodpakket banen en economie. Het gaat om de volgende maatregelen:

  • Tegemoetkoming in de loonkosten;
  • Financiële ondersteuning voor gevestigde ondernemers en ZZP’ers;
  • Tegemoetkoming van € 4.000,- voor ondernemers;
  • WW-premiedifferentiatie;
  • Fiscale maatregelen, zoals uitstel van betaling en verlaging van de belastingrentes.

Onderstaand wordt kort op de maatregelen ingegaan.

 

Tegemoetkoming in de loonkosten

Werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies kunnen een tegemoetkoming in de loonkosten ontvangen.

Het kabinet heeft de regeling Werktijdverkorting per direct stopgezet en heeft in plaats daarvan de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) geïntroduceerd. Op basis van deze regeling kunnen werkgevers – gerelateerd aan het omzetverlies – een tegemoetkoming van maximaal 90% van de loonsom ontvangen voor een periode van maximaal 6 maanden. Bij het gebruik van deze regeling worden geen WW-rechten van werknemers opgesoupeerd. Meer lezen over deze regeling? Klik dan hier.

 

Financiële ondersteuning voor gevestigde ondernemers en ZZP’ers

Voor zelfstandigen is een tijdelijke voorziening – geënt op het Bbz – in het leven geroepen voor drie maanden die zo snel als mogelijk ingaat. Zelfstandige ondernemers met financiële problemen kunnen een beroep doen op deze voorziening die uitgevoerd wordt door gemeenten. De toets op levensvatbaarheid die het Bbz kent wordt niet toegepast en daarmee wordt binnen 4 weken voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsamenstelling maximaal ca. € 1500,- per maand (netto). Inkomensondersteuning voor levensonderhoud wordt ‘om niet’ verstrekt. De versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157,-.

 

Tegemoetkoming van € 4.000,- voor ondernemers

Er komt een noodloket voor een tegemoetkoming voor de eerste nood van ondernemers die direct getroffen zijn door de overheidsmaatregelen die ingezet zijn ter bestrijding van het coronavirus.

Ondernemers die het grootste deel van hun activiteiten noodgedwongen moeten staken, zoals bijvoorbeeld in de horecasector, en hun omzet daardoor grotendeels zien verdwijnen, ontvangen een eenmalig bedrag van € 4.000,- voor de periode van drie maanden. Ook etablissementen die het grootste deel van hun activiteiten noodgedwongen moeten staken vanwege de 1,5 meter afstandseis komen in aanmerking voor deze regeling.

Om in aanmerking te komen voor deze regeling dient sprake te zijn van een onderneming met een fysieke inrichting buiten het eigen huis.

 

WW-premiedifferentiatie

Sinds 1 januari 2020 betalen werkgevers, als gevolg van de WAB, een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten. De minister van SZW gaf werkgevers eerst tot 1 april 2020 de tijd om een vaste arbeidsovereenkomst op schrift te stellen, om te voldoen aan de voorwaarden voor de lage WW-premie. Omdat het de komende weken niet voor alle werkgevers praktisch mogelijk zal zijn om aan die voorwaarde te voldoen, wordt deze periode verlengd tot 1 juli 2020.

In de regeling van de WW-premiedifferentiatie is ook opgenomen dat werkgevers met terugwerkende kracht de hoge WW-premie moeten afdragen voor vaste werknemers die in een kalanderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt. Deze bepaling kan nu tot onbedoelde effecten leiden in sectoren waar door het coronavirus veel extra werk nodig is. Het kabinet zal een aanpassing voorbereiden om deze onbedoelde effecten weg te nemen. Deze aanpassing, die voor het kalenderjaar 2020 zal gelden, wordt zo spoedig mogelijk uitgewerkt.

 

Fiscale maatregelen

Het kabinet introduceert daarnaast een aantal fiscale maatregelen. Dit zijn de belangrijkste maatregelen op een rij:

  • Ondernemers kunnen per direct uitstel van betaling krijgen van de Belastingdienst. Uitstel kan worden aangevraagd door middel van een brief aan de Belastingdienst. Het meesturen van een verklaring van een derde-deskundige is niet noodzakelijk;
  • Verzuimboetes voor het niet (tijdig) betalen van belasting worden de komende tijd achterwege gelaten of teruggedraaid;
  • De invorderingsrente wordt vanaf 23 maart 2020 tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%;
  • De belastingrente wordt vanaf 1 juni 2020 verlaagd naar 0,01%. Dit geldt ook voor de belastingrente op de inkomstenbelasting, echter deze wijziging gaat pas in op 1 juli 2020;
  • Ondernemers die een lagere winst verwachten door de coronacrisis kunnen een verzoek indienen voor verlaging van de voorlopige aanslag. Deze verzoeken zullen door de Belastingdienst worden ingewilligd. Hierdoor gaan ondernemers meteen minder belasting betalen.

 

Heeft u vragen over de maatregelen of hulp nodig bij het indienen van uw aanvraag? Neem dan voor een vrijblijvend gesprek contact op met ons kantoor via 045-5602200 of info@sijbenpartners.nl

Coronacrisis: noodpakket ter ondersteuning van ondernemers
Terug