Werkneemster is op 1 september 2003 in dienst getreden bij Pidoux als administratief medewerker. Op 3 maart 2017 wordt haar arbeidsovereenkomst met toestemming van het UWV wegens bedrijfseconomische redenen opgezegd. Werkneemster vordert betaling van een transitievergoeding van € 15.616,00 bruto en achterstallig loon over de periode van juni 2015 t/m 3 maart 2017. Werkneemster stelt dat zij in die periode een lager salaris heeft ontvangen dan partijen waren overeengekomen. Ter onderbouwing daarvan heeft werkneemster een arbeidsovereenkomst d.d. 1 februari 2015 in het geding gebracht dat bestaat uit twee bladzijden. Enkel de tweede bladzijde is door Pidoux ondertekend. Pidoux voert verweer en stelt dat de eerste bladzijde (waarop de arbeidsomvang is vermeld en het daarbij hogere salaris) niet overeenkomt met de eerste bladzijde van de overeenkomst die door haar is ondertekend. De kantonrechter kent de vorderingen van de werkneemster toe. Pidoux stelt hoger beroep in.

Bij tussenbeschikking van 18 september 2018 laat het hof de werkneemster toe tot het leveren van bewijs tegen het op voorhand aangenomen oordeel dat de inhoud van de eerste bladzijde van de in het geding gebrachte arbeidsovereenkomst inderdaad niet overeenkomt met de arbeidsovereenkomst die Pidoux heeft ondertekend. Het hof komt tot deze conclusie onder andere op grond van de omstandigheden dat het digitale bestand van de arbeidsovereenkomst op 10 februari 2016 door de werkneemster zelf is opgemaakt en uitgeprint alsmede de omstandigheid dat de werkneemster daarbij (in afwijking van hetgeen zij kennelijk gewend was te doen in februari 2015) gebruik maakte van haar meisjesnaam. Voorts volgt uit de stellingen van partijen niet dat zij in februari 2016 hebben afgesproken dat de werkneemster meer uren (34) zou gaan werken dan daarvoor (28).

Werkneemster levert bewijs door het laten horen van de salarisadministrateur. Het hof waardeert dit bewijs en komt tot het oordeel dat het tegenbewijs niet is geleverd. De loonvordering van de werkneemster wordt afgewezen en er wordt op grond daarvan ook een lagere transitievergoeding toegekend.

Klik hier voor de uitspraak van het gerechtshof Amsterdam: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2019:2221

Arbeidsrechtsartikel: Niet getekende/geparafeerde bladzijde van de arbeidsovereenkomst leidt tot afwijzing loonvordering
Terug