De werkneemster is sinds 1 december 2007 bij de werkgever in dienst, laatstelijk als projectsecretaresse. De pensioenregeling van de werkgever gaat uit van een pensioenleeftijd van 68 jaar. In de cao is vermeld dat verzoeken om door te werken na de AOW-gerechtigde leeftijd worden ingewilligd, mits het bedrijfsbelang zich er niet tegen verzet. De werkneemster heeft gevraagd om te mogen doorwerken vanaf haar AOW-leeftijd (66 jaar) tot aan haar pensioenleeftijd bij de werkgever, maar dit verzoek is afgewezen. De Geschillencommissie van de werkgever heeft het bezwaar van de werkneemster gegrond verklaard. De voorzitter van de Raad van Bestuur heeft het oordeel van de Geschillencommissie echter naast zich neergelegd. Er zou sprake zijn van een bedrijfsbelang dat zich tegen het doorwerken verzet, namelijk de noodzaak om continu te verjongen en aantrekkelijk te zijn voor jong minder ervaren talent. De werkneemster heeft haar werkzaamheden op 20 december 2018 neergelegd. Zij vordert in kort geding toelating tot het werk en doorbetaling van salaris.

De kantonrechter overweegt dat de werkgever op grond van de Geschillenregeling wel mag afwijken van het niet-bindende advies van de Geschillencommissie, maar dat hij dit advies wel in zijn besluit moet betrekken. Van de werkgever mag dus verwacht worden dat hij zorgvuldig motiveert waarom hij het advies van de Geschillencommissie niet volgt. Uit het besluit van de werkgever blijkt echter niet dat het advies van de Geschillencommissie is meegewogen en waarom van dit advies wordt afgeweken. De werkgever geeft in zijn besluit alleen aan dat hij inzet op duurzame inzetbaarheid van zijn medewerkers en dat verjonging noodzakelijk is. Dat is onvoldoende om een individuele aanspraak op doorwerken op grond van de cao af te wijzen. De wijze waarop de werkgever de cao-bepaling toepast maakt deze tot een dode letter. De werkgever heeft ook niet toegelicht waarom het doorwerken van één werknemer op een personeelsbestand van 4400 werknemers de gewenste verjonging in de weg staat. De vordering van de werkneemster wordt toegewezen.

Vragen over arbeidsrecht? Neem contact op met een van onze arbeidsrecht specialisten: https://sijbenpartners.nl/web/het-arbeidsrechtteam/

Arbeidsrecht artikel: Werkneemster mag doorwerken na de AOW-leeftijd
Terug