Per 1 januari 2019 is door de nieuwe wet ‘Wet Invoering Extra Geboorteverlof  (WIEG)’ een aanpassing van de Wet arbeid en zorg doorgevoerd. De wijziging ziet op een verlenging van de duur van het volledig betaald geboorteverlof van twee tot vijf dagen. Daarnaast is het mogelijk om, onder voorwaarden, vijf weken aanvullend geboorteverlof op te nemen. Ook de regeling inzake het adoptie- en pleegzorgverlof is aangepast en van vier naar zes weken uitgebreid.

Vragen over arbeidsrecht? Neem contact op met een van onze arbeidsrecht specialisten: https://sijbenpartners.nl/web/het-arbeidsrechtteam/

 

Arbeidsrecht artikel: Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG)
Terug