Eiseres is voor bepaalde tijd in dienst getreden bij gedaagden als fysiotherapeute. Zij ontving een variabel/all-in salaris. In de arbeidsovereenkomst is tevens een nevenactiviteitenbeding, een non-concurrentiebeding en een boetebeding opgenomen. Het non-concurrentiebeding bevat geen motivering van de werkgever. Na opzegging van de arbeidsovereenkomst meent eisers dat zij te weinig salaris heeft ontvangen, maar gedaagden gaan niet over tot betaling. Eiseres vordert betaling van haar loon. Gedaagden concluderen tot afwijzing van die vordering en stellen voorts dat eiseres de bedingen uit haar arbeidsovereenkomst heeft overtreden.

De kantonrechter:

De kantonrechter is van oordeel dat het all-in loon van eiseres op gespannen voet staat met de artikelen 7:639 en 7:640 BW, die richtlijn conform moeten worden uitgelegd. In haar geval gaven de salarisspecificaties immers geen inzicht in welk deel van de betaling loon betrof, welk deel vakantietoeslag en welk deel betaling voor vakantiedagen. Ook is het all-in loon in het geval van eiseres niet het resultaat van onderhandelingen van de betrokken vakbonden. Het is de vraag wat hiervan de consequentie moet zijn. Partijen hebben hier niets over gesteld, anders dan dat eiseres alsnog betaling over de wel opgenomen vakantiedagen vordert en dat gedaagden zich hiertegen verzet. De kantonrechter begrijpt het standpunt van eiseres aldus dat zij zich op de vernietigbaarheid van de bepaling in de arbeidsovereenkomst beroept voor zover dit het inbegrepen zijn van het loon over de vakantiedagen betreft. Dit kan echter, zonder nadere toelichting die ontbreekt, niet tot toewijzing van de vordering van eiseres leiden. Nu eiseres in dit geval het vakantieloon reeds heeft ontvangen en gesteld noch gebleken is dat eiseres nog openstaande vakantiedagen had die zij na het einde van het dienstverband niet heeft kunnen opnemen, zal de vordering als onvoldoende onderbouwd worden afgewezen. De vordering zal worden afgewezen voor zover deze ziet op gewerkte zaterdagen en de vakantietoeslag en dat partijen zich mogen uitlaten over het inhouden van loon wegens het onbetaald laten van facturen door patiƫnten.

Ten aanzien van schending van het concurrentiebeding slaagt het verweer dat het laatste non-concurrentiebeding niet rechtsgeldig is. De kantonrechter gaat voorts voorbij aan de stelling van gedaagden dat eiseres in strijd met het nevenactiviteitenbeding heeft gehandeld.

Vragen over dit arbeidsrecht artikel? Neem contact op met een van onze arbeidsrecht specialisten: https://sijbenpartners.nl/web/het-arbeidsrechtteam/

 

Arbeidsrecht artikel: All-in loon fysio staat op gespannen voet met art. 7:639 en 640 BW, maar wat is daarvan de consequentie?
Terug