Werknemer is een man van 57 jaar. Hij solliciteert naar de functie van startende kandidaat-notaris bij een maatschap. De maatschap wijst hem af voor de functie. Volgens werknemer is hij afgewezen omdat de maatschap hem te oud vindt voor de functie. De maatschap stelt dat zij werknemer heeft afgewezen omdat hij moeilijk inpasbaar en niet ‘kneedbaar’ is in het juniorprofiel van de functie.

Een werkgever mag bij de werving en selectie geen onderscheid op grond van leeftijd maken. Ondanks dat werknemer een ‘starter’ is, wijst de maatschap hem af voor de functie. Daarmee discrimineert zij werknemer op grond van zijn leeftijd. Het maken van leeftijdsdiscriminatie is niet verboden als daar een goede reden voor is, een objectieve rechtvaardiging. Het College oordeelt dat dit nu niet aan de orde is. Het doel van het onderscheid, het waarborgen van de continuïteit van de maatschap en het vertrouwd maken van de kandidaat met de bedrijfscultuur, is legitiem. Het middel waarmee de maatschap dit doel wil bereiken, is echter niet passend. Zij zoekt jonge mensen die relatief blanco kunnen ingroeien in de organisatie omdat zij ‘kneedbaar’ zouden zijn. Hiermee dicht de maatschap bepaalde competenties en eigenschappen toe aan een bepaalde leeftijd. Dit is generaliserend en gebaseerd op vooroordelen over leeftijd. Dit geldt ook voor verwachtingen over de wijze waarop contacten worden onderhouden met de klanten. De stelling van de maatschap dat de continuering van de maatschap in het geding was, overtuigt het College evenmin. Het College oordeelt daarom dat de maatschap werknemer discrimineert op grond van zijn leeftijd door hem af te wijzen voor de functie van startende kandidaat-notaris. De maatschap heeft  verboden onderscheid op grond van leeftijd gemaakt.

Vragen over dit arbeidsrecht artikel? Neem contact op met een van onze arbeidsrecht specialisten: https://sijbenpartners.nl/web/het-arbeidsrechtteam/

Arbeidsrecht artikel: Werkgever maakt verboden onderscheid op grond van leeftijd
Terug