Verweerder is bij Strukton in dienst als monteur en als grenswachter. In die laatste hoedanigheid moet hij toezicht houden bij het spoor. Geconstateerd wordt dat verzoek niet op de juiste plek aanwezig is, maar vanwege het slechte weer toezicht houdt vanuit zijn bus. Deze overtreding van de veiligheidsregels is voor Strukton aanleiding verweerder te schorsen en een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst te doen.

De kantonrechter:

De taak die een Grenswachter heeft brengt met zich mee dat hij zich bij voortduring in de onmiddellijke nabijheid van de werkenden moet bevinden. Terecht is vastgesteld dat dat verweerder zijn verplichtingen als Grenswachter niet naar behoren is nagekomen door in de bestelbus koffie te gaan drinken. Het feit dat hij vanuit die bus goed zicht heeft gehad of kan hebben gehad op de werkenden, de gereedschappen en/of de machines, leidt niet tot een andere conclusie omdat niet aannemelijk is dat hij vanuit de bus in staat is geweest om binnen enkele seconden fysiek in te grijpen indien onverwacht gevaar zou zijn ontstaan. Het gedrag dat verweerder heeft laten zien verdient daarom een sanctie, te weten een waarschuwing, inhoudende dat bij een volgende overtreding van de veiligheidsregels ontslag zal kunnen volgen. Het rechtvaardigt echter niet, mede in aanmerking nemende de (financieel) nadelige gevolgen die dit voor verweerder heeft, de ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens (ernstig) verwijtbaar handelen. Te concluderen is dat de arbeidsovereenkomst tussen partijen niet kan worden ontbonden wegens (ernstig) verwijtbaar handelen van Strukton. Nu verweerder zich daarnaast op het standpunt heeft gesteld dat de verhouding tussen hem en Strukton als gevolg van de gebeurtenissen tot een onherstelbare verstoring van de arbeidsrelatie heeft geleid, zodat zijn terugkomst bij Strukton onmogelijk is geworden, ontbindt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst op die grond.

Klik hier voor de uitspraak: Rechtbank Den Haag, 26 februari 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:2723

Vragen over dit arbeidsrecht artikel? Neem contact op met een van onze arbeidsrecht specialisten: https://sijbenpartners.nl/web/het-arbeidsrechtteam/

 

Arbeidsrecht artikel: Werknemer die koffie dronk in plaats van toezichthouden, handelt niet ernstig verwijtbaar
Terug