De werknemer, geboren in 1953, is op 16 juli 2001 in dienst getreden bij een ziekenhuisgroep. Sinds 30 juni 2015 is de werknemer arbeidsongeschikt en sinds 16 augustus 2016 ontvangt hij een IVA-uitkering. De werknemer verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst met toekenning van de transitievergoeding. Hij stelt dat de werkgever ten onrechte het dienstverband slapend in stand houdt, alleen om betaling van de transitievergoeding te vermijden.

De kantonrechter wijst het ontbindingsverzoek toe, nu de werkgever zich niet tegen de ontbinding heeft gezet. Het verzoek om de transitievergoeding wijst de kantonrechter af, nu geen sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door de werkgever. Het behoort tot de keuzevrijheid/beleidsvrijheid van een werkgever om een arbeidsovereenkomst van een langdurig zieke werknemer al dan niet te beëindigen. Hiertoe bestaat geen wettelijke verplichting. De Wet compensatie transitievergoeding maakt dat niet anders, nu ook die wet een werkgever niet verplicht om een slapend dienstverband te beëindigen. Bovendien is het nog niet geheel zeker dat de Wet compensatie transitievergoeding ook daadwerkelijk per 1 april 2020 wordt ingevoerd en zal een verzoek tot toekenning van compensatie sowieso niet eerder dan per 1 april 2020 kunnen worden ingediend. Dat betekent dat een werkgever zoals in deze zaak zeer aanzienlijke bedragen aan uitgekeerde transitievergoedingen moet voorfinancieren zonder dat vaststaat wat de termijn is waarbinnen hij geheel of gedeeltelijk via het UWV wordt gecompenseerd. Het is mogelijk dat na inwerkingtreding van de Wet compensatie transitievergoeding en nadat in de praktijk is gebleken hoe de administratieve beoordeling en afhandeling van de compensatie door het UWV geschiedt, het niet willen beëindigen van een slapend dienstverband wel als ernstig verwijtbaar wordt aangemerkt, maar dat is nu nog niet het geval.

Vragen over dit arbeidsrecht artikel? Neem contact op met een van onze arbeidsrecht specialisten: https://sijbenpartners.nl/web/het-arbeidsrechtteam/

Arbeidsrecht artikel: Werkgever niet verplicht om slapend dienstverband te beëindigen
Terug