Een medewerker van Ikea is sinds 1997 in dienst. Medewerkers van Ikea zijn in het bezit van een personeelspas, waarmee zij met korting aankopen kunnen doen. In de regels staat o.a. vermeld dat de aankopen buiten werktijd gedaan moeten worden en alleen voor eigen gebruik. Op 29 mei 2018 verschijnen enkele familieleden van de medewerker, nadat zij is aangevangen met haar werk, bij een kassa van een collega. De medewerker vraagt haar collega om af te rekenen met de personeelspas. Die collega vraagt of daardoor geen problemen ontstaan en rekent af. Daarvan wordt melding gedaan bij de leidinggevende en HR.

Dezelfde dag vindt een gesprek plaats, waarin de medewerker deze handelwijze erkent. Er wordt nader onderzoek gedaan en daaruit blijkt dat op drie eerdere gelegenheden tijdens werktijd met de personeelspas is afgerekend. De werknemer wordt op staande voet ontslagen op 3 juni 2018. De kantonrechter acht dat ontslag terecht gegeven en onverwijld. De werkgever moet erop kunnen vertrouwen dat werknemers te goeder trouw de opgedragen taken uitvoeren en gebruik maken van de geboden faciliteiten. Deze werknemer heeft de bekende regels geschonden en daarmee het vertrouwen. Het belang van precedentwerking wordt meegewogen. De werkgever mocht eerst nog onderzoek verrichten en heeft dus voortvarend gehandeld.

Ontslag op staande voet van IKEA-medewerker wegens misbruik personeelspas is terecht, mede vanwege precedentwerking
Terug