Werkgever die werknemer ‘bulldozergedrag’ verwijt, blijkt vooral zelf de arbeidsverhouding te verstoren. Werkgevers die een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst vanwege disfunctioneren indienen, verzoeken vaak ook om ontbinding vanwege een verstoorde arbeidsrelatie. Doorgaans worden dan de feiten die het disfunctioneren moeten aantonen, ook gebruikt om te onderbouwen dat sprake is van een ernstig en duurzaam verstoorde arbeidsverhouding. Nu is het heel goed mogelijk dat bij een werknemer die daadwerkelijk disfunctioneert, ook de arbeidsrelatie verstoord raakt. Maar als je als werkgever het disfunctioneren niet kunt aantonen, dan is het vrijwel onmogelijk om op basis van hetzelfde feitencomplex een verstoorde arbeidsverhouding door toedoen van werknemer aan te tonen. Een recente uitspraak laat dat nog maar weer eens zien. Hierin was werkgever in de beoordelingen steeds lovend over werknemer, en ontbrak een verbetertraject. Van disfunctioneren bleek dus niets. En de (veronderstelde) verstoorde arbeidsrelatie was vooral door werkgever veroorzaakt; werknemer had vanwege zijn uitmuntende resultaten meer krediet verdiend, aldus de kantonrechter, die dan ook de ontbinding weigert. Niet verrassend omdat een dossier over disfunctioneren ontbreekt.
Werkgever die werknemer ‘bulldozergedrag’ verwijt, blijkt vooral zelf de arbeidsverhouding te verstoren
Terug