• Gerecht in eerste aanleg van Curaçao, 23 maart 2017, ECLI:NL:OGEAC:2017:247 

Werknemer is werkzaam als slot attendant in het Sahara casino. Hij heeft een relatie met een vrouwelijke collega. Op enig moment zijn zij allebei aan het werk en krijgen ruzie. Op videobeelden is te zien dat de partner / collega van werknemer hem een tik geeft en vervolgens achteruit loopt. Werknemer loopt haar achterna. Ze bevinden zich nog steeds in een ruimte van het casino waar klanten kunnen zijn. Werknemer maakt een zwaaiende beweging met zijn hand, waardoor zijn collega tegen de muur valt. Sahara stelt dat werknemer zich grensoverschrijdend en onaanvaardbaar heeft gedragen. Sahara ontslaat werknemer op staande voet. Werknemer stelt nu dat het ontslag kennelijk onredelijk is.

Het Gerecht oordeelt dat een werkgever dergelijk gedrag niet van een werknemer behoeft te tolereren, te meer niet nu het incident, zoals uit de videobeelden voldoende blijkt, vanuit de casinoruimte zichtbaar en hoorbaar moet zijn geweest voor de klanten van het casino. De omstandigheid dat de collega eerst een tik aan werknemer gaf en hem later ook nog heeft aangevallen, doet niet af aan het eigen onacceptabele gedrag van werknemer. Alle omstandigheden van het geval, in onderling verband en samenhang, in aanmerking genomen, is het Gerecht van oordeel dat sprake is van een dringende reden voor ontslag op staande voet.

Ruziënde werknemer terecht op staande voet ontslagen
Terug