privacyNieuwe privacyregels

Op 25 mei 2018 wordt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG is van toepassing als er persoonsgegevens worden verwerkt. Als organisatie ontkom je dus bijna niet aan de AVG.

Wat staat u te wachten?

Verbetering positie van de werknemers/klanten

Zij krijgen nieuwe privacy rechten en hun bestaande rechten worden sterker, zoals:

 • het recht op inzage;
 • het recht op rectificatie en aanvulling;
 • het recht op beperking van de verwerking;
 • het recht op een menselijke blik bij besluiten;
 • het recht op bezwaar;
 • het recht op dataportabiliteit (nieuw);
 • het recht om vergeten te worden (nieuw).

Organisaties krijgen meer verplichtingen

Zoals:

 • uitvoeren van een privacy impact assessment;
 • aanstellen van een functionaris voor de gegevensbescherming;
 • uitbreiding van de documentatieverplichting;
 • uitbreiding van de (on/offline) privacyverklaring;
 • meldplicht bij datalekken.

Daarnaast wordt de handhaving voor de hele EU gelijk getrokken en kan de toezichthouder boetes uitdelen die kunnen oplopen tot € 20.000.000,- of 4% van de omzet.

Mocht u nog verdere informatie wensen over de nieuwe wetgeving en de mogelijke implicaties voor uw bedrijf, dan kunt u contact opnemen met de heer Rick Coenen via coenen@sijbenpartners.nl dan wel 045–5602200.

Nieuwe privacyregels
Terug