Werknemer neemt na een woordenwisseling zelf ontslag en komt hier later op terug om vervolgens loon en overuren te claimen. Hoe zit dat?

Een recente uitspraak laat zien welk financieel risico een goedwillende werkgever in zo’n geval loopt: https://lnkd.in/eHkJX5y

Want rechters zijn doorgaans streng voor werkgevers en verlangen dat sprake is van “een duidelijke en ondubbelzinnige verklaring die erop is gericht de beëindiging van de arbeidsovereenkomst te bewerkstelligen”. Soms moet een werkgever zelfs onderzoeken of werknemer wel daadwerkelijk wilde opzeggen; ook geldt er dan een informatieplicht over de gevolgen.

Overigens kwam werkgever met de schrik vrij, omdat de kantonrechter in deze zaak op basis van een afweging van alle omstandigheden oordeelde dat werknemer vrijwillig op eigen initiatief de arbeidsovereenkomst beëindigde. Verder waren de overuren onvoldoende bewezen.

Hoewel werknemer, gelet op zowel de gang van zaken rondom het “ontslag” alsook het tijdsverloop nadien, de schijn tegen heeft mag werkgever hopen dat werknemer geen hoger beroep instelt. Want het is maar de vraag of de uitspraak van de kantonrechter in hoger beroep in volle omvang stand houdt, gelet op de strenge maatstaf die de meeste rechters hanteren.

Werknemer neemt na een woordenwisseling zelf ontslag en komt hier later op terug om vervolgens loon en overuren te claimen. Hoe zit dat?
Terug