• Hof ‘s-Hertogenbosch, 7 december 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:5398

De werkneemster is op 1 maart 2007 bij de werkgever in dienst getreden als verkoopmedewerkster. De werkgever verstrekt op verzoek aan klanten een zogenoemde priviligepas waarmee zij punten kunnen sparen. Bij 250 gespaarde punten wordt een waardecheque van € 5,- naar het huisadres van de k

lant gestuurd. Daarnaast ontvangt de klant 10% korting op alle aankopen. In de gedragsregels van de werkgever wordt het gebruik van de eigen priviligepas tijdens werktijd verboden. De werkneemster is eind 2014 gewaarschuwd wegens onjuist gebruik van haar priviligepas. Zij heeft de pas toen doormidden geknipt. Op 16 januari 2017 heeft de werkgever de werkneemster op staande voet ontslagen omdat gebleken was dat zij bij meerdere kassatransacties, waarbij klanten afzagen van sparen, punten heeft toegevoegd aan de priviligepas van haar zus. Haar zus heeft hierdoor 14 waardecheques ontvangen. Vier van deze cheques heeft de werkneemster verzilverd voor eigen aankopen.

De kantonrechter heeft het verzoek van de werkneemster tot vernietiging van het ontslag afgewezen. In hoger beroep bekrachtigt het hof deze uitspraak. De handelwijze van de werkneemster is in strijd met de essentie van de bij de werkgever geldende regels. Het feit dat ook andere medewerkers wel eens spaarpunten toekennen op basis van de klantenpas van een bekende van de klant in plaats van de klant zelf, maakt dit niet anders, temeer niet, nu in onderhavig geval geen sprake is van willekeurige passen van verschillende klanten, maar de werkneemster steeds zichzelf dan wel haar zus heeft bevoordeeld.

Ontslag op staande voet wegens het boeken van waardepunten van klanten op de klantenpas van de zus van de werkneemster
Terug