• Rechtbank Overijssel, 28 november 2017, ECLI:NL:RBOVE:2017:4494

Een door CTG op staande voet ontslagen tandarts verzoekt betaling van een billijke vergoeding en de gefixeerde schadevergoeding. Aanleiding voor het ontslag op staande voet is de verbale en fysieke agressie de tandarts tegen de tandartsassistente, tevens echtgenote van de praktijkhouder. De tandarts heeft de tandartsassistente geslagen en zo hard in haar keel geknepen dat zij geen lucht meer kreeg. Zij heeft om zich heen geslagen en geprobeerd zich los te maken uit de greep van de tandarts. Vervolgens is zij buiten bewustzijn geraakt. Toen de tandartsassistente bijkwam, had de tandarts de praktijk verlaten. De tandartsassistente heeft aangifte gedaan bij de politie.

Volgens de tandarts is geen sprake geweest van mishandeling en is het verhaal omtrent de mishandeling in het leven is geroepen om hem te benadelen.

De kantonrechter oordeelt vooreerst dat het ontslag op staande voet voldoende onverwijld is gegeven door CTG. De 6 dagen tussen het incident en het ontslag zijn nodig geweest voor doktersbezoek, het inwinnen van juridisch advies en het doen van aangifte. De reden voor het ontslag is gelegen in hetgeen in de tandartspraktijk is voorgevallen en dat is in de ontslagbrief uitvoerig beschreven.

Naar het oordeel van de kantonrechter is voldoende komen vast te staan dat de tandarts de tandartsassistente (ten minste) heeft mishandeld en dat van noodweer geen sprake is geweest. In het verzoekschrift is volstaan met een simpele ontkenning. Eerst naar aanleiding van vragen van de kantonrechter heeft de tandarts verklaard dat hij met zijn fiets die bewuste middag de praktijk via de garage wilde verlaten en dat de assistente hem daarbij de doorgang versperde. Naar zijn zeggen heeft hij haar toen weggeduwd waardoor zij is gevallen, maar toen hij de garage verliet zag hij dat zij alweer opstond. Van stompen, slaan of wurging is geen sprake geweest. De kantonrechter oordeelt dat er door de tandarts geen redenen, laat staan aanvaardbare redenen, zijn aangevoerd die het toepassen van geweld kunnen rechtvaardigen. Tegenover de verklaring van de tandarts staat het uitgebreide proces-verbaal van aangifte en het bericht van het bezoek van de assistente aan de huisartsenpost. Het verslag van het lichamelijk onderzoek van de tandartsassistente ondersteunt haar aangifte. Het handelen van de tandarts levert een dringende reden op voor ontslag op staande voet en zijn verzoeken worden afgewezen.

Terecht ontslag op staande voet wegens mishandeling tandartsassistente
Terug