• Gerecht in eerste aanleg van Curaçao, 15 december 2017, ECLI:NL:OGEAC:2017:201

Werknemer is werkzaam als pedagogisch medewerker in de peutergroep van werkgever. Op enig moment brengt een ouder zijn kind naar de zaal. Daar aangekomen ziet de ouder dat werknemer in slaap is gevallen. De ouder meldt dit incident aan de leiders. Het is niet de eerste keer dat werknemer in slaap is gevallen tijdens haar werk. Werkgever heeft werknemer hier al vaker voor gewaarschuwd. Werknemer wordt vervolgens op staande voet ontslagen. Zij roept nu de nietigheid van het ontslag in.

Na de eerste slaapincidenten kwam werknemer weg met enkel een waarschuwing. Ter zitting komt naar voren dat het besluit om op dit slaapincident wel met een ontslag op staande voet te reageren vooral is ingegeven omdat een van de ouders het slapen had waargenomen. De werkgever was bang dat, als hij niet ontslag op staande voet zou verlenen, dit zou leiden tot onrust onder de ouders en mogelijk het van school halen van kinderen. Daarnaast kan het gerecht niet uitsluiten dat het in slaap vallen te maken heeft met de medische conditie, hyperventilatie, van werknemer. Het gerecht oordeelt dat het ontslag op staande voet nietig is en veroordeelt werkgever om werknemer weer tot de werkplek toe te laten.

In slaap vallende werknemer ten onrechte op staande voet ontslagen
Terug