In Nederland is het pensioenstelsel voortdurend in beweging. Vanaf kort voor de eeuwwisseling tot heden is Nederland regelmatig geconfronteerd met nieuwe pensioenwetgeving. Alle pensioenwetgeving heeft het pensioenstelsel in Nederland er niet gemakkelijker op gemaakt. Het kabinet wil samen met sociale partners de stap zetten naar een vernieuwd pensioenstelsel. Een vernieuwing die de kwetsbaarheden in het huidige pensioenstelsel adresseert en waarmee de sterke elementen (verplichtstelling, collectieve uitvoering, risicodeling en fiscale ondersteuning) gehandhaafd blijven. Voortbouwend op de werkzaamheden en rapporten van de SER wil het kabinet het pensioenstelsel hervormen tot een meer persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling, waarbij de doorsneesystematiek wordt afgeschaft. Het kabinet ziet met belangstelling een gedragen voorstel van de SER tegemoet. Voordat het zover is, worden de inkomensvoorzieningen in Nederland vanaf 2018 geconfronteerd met de gevolgen van de verdere stijging van de gemiddelde pensioenleeftijd. Met ingang van 1 januari 2018 wordt de pensioenricht-leeftijd in Nederland verhoogd van 67 jaar naar 68 jaar. De gevolgen hiervan leiden er toe dat er volop werk aan de winkel is voor adviseurs, pensioenuitvoerders, werkgevers, ondernemingsraden en/of werknemers.

Pensioenen nu en in de toekomst
Terug