De Hoge Raad bevestigde op 13 oktober 2017 het oordeel van Hof Den Bosch dat geen sprake is van ernstig verwijtbaar handelen door werknemer. Weliswaar handelde deze onvoorzichtig en onverstandig, maar er waren geen bijzondere omstandigheden die het gedrag ernstig verwijtbaar maakten. Dit omdat werkgever volgens het hof geen duidelijke regels hanteerde voor het gebruik van usb-sticks. En daarnaast omdat niet aangetoond was dat werknemer zijn geheimhoudingsverplichting had geschonden of misbruik maakte van de informatie op de usb-stick. https://lnkd.in/eMQ-sK2  

Deze uitspraak laat maar weer eens zien dat er veel van een werkgever wordt verwacht, wil deze in een procedure ernstig verwijtbaar gedrag van zijn werknemer aantonen. Zodra werkgever zijn zaken zelf niet pico bello op orde heeft, kan hij werknemer geen ernstig verwijt maken, maar hooguit een “gewoon” verwijt. Dat is voldoende voor een waarschuwing, maar onvoldoende voor ontslag. Of er zou daarnaast sprake moeten zijn van een verstoorde arbeidsrelatie, zoals in deze zaak het geval was. Dan kan de arbeidsovereenkomst weliswaar worden ontbonden, maar is wél een transitievergoeding verschuldigd.

Is het plaatsen van gevoelige bedrijfsinformatie op een usb-stick die ook privé gebruikt kan worden, ernstig verwijtbaar gedrag?
Terug