Het wetsvoorstel waarin wordt geregeld dat de partner van de moeder die is bevallen, recht heeft op vijf dagen in plaats van twee dagen betaald kraamverlof (het wetsvoorstel tot Wijziging van de Wet arbeid en zorg en enkele andere wetten in verband met de uitbreiding van het kraamverlof teneinde de band tussen de partner en het kind te versterken), wordt ingetrokken. Dit heeft minister-president, minister van Algemene Zaken, Rutte, de Tweede Kamer bij brief van 1 november 2017 gemeld.
Wetsvoorstel uitbreiding kraamverlof wordt ingetrokken
Terug