Werknemers die tijdelijk in een ander EU-land aan de slag gaan, moeten hetzelfde verdienen als hun collega’s in het gastland die hetzelfde werk doen. Ook zouden ze onder dezelfde cao moeten vallen. De commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid van het Europees Parlement stemde maandag met grote meerderheid in met deze principes, die oneerlijke concurrentie en uitbuiting moeten bestrijden. De lidstaten zijn echter nog verdeeld.

Aanpassing Detacheringsrichtlijn

Over de aanpassing van de zogeheten detacheringsrichtlijn uit 1996 wordt al lang gepraat. Een coalitie van vooral Oost-Europese landen is tegen de gelijkschakeling van de lonen. Zij vrezen dat werkgevers in rijkere landen dan bijvoorbeeld geen Poolse bouwvakkers meer in dienst zouden nemen. De lidstaten waren afgelopen zomer dicht bij een compromis, maar de Franse regering verzette zich.

Gelijk loon bij gelijk werk in EU dichterbij
Terug