Deze vraag moest de kantonrechter in Tilburg beantwoorden. En hoewel het hoge aantal ziektedagen – 1.156 werkdagen in 7 jaar tijd, oftewel 69% – anders doet vermoeden, ontbindt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst toch niet. Weliswaar is het ziekteverzuim onevenredig hoog, maar werkgever heeft verzuimd om in de procedure te onderbouwen waarom het hoge ziekteverzuim tot onaanvaardbare gevolgen voor de bedrijfsvoering van werkgever leidde. En dat is wél een wettelijke eis, waaraan dus niet werd voldaan. Verder liet werkgever na om in de procedure duidelijk te maken waarom met behulp van het bestaande personeelsbestand, er geen vervanging mogelijk was. Zodoende kon de kantonrechter de arbeidsovereenkomst niet ontbinden, gelet op het verweer van de werkneemster. Als het in deze zaak tot een hoger beroep komt, zal werkgever dan ook een paar tandjes bij moeten schakelen.

Deze zaak laat weer eens zien dat een succesvolle ontslagprocedure niet alleen goede kennis van het arbeidsrecht vereist, maar ook een goede processtrategie en kennis van bewijsrecht. Kies dus niet zomaar voor een rechtsbijstandverlener, maar voor een meester in procederen.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBZWB:2017:6312

Werkneemster is veelvuldig ziek: namelijk meer dan 60% van haar werkdagen. Is dit een reden voor ontslag?
Terug