Uit de kerncijfers 2017 van het Nederlands Centrum Beroepsziekten (NCB) blijkt dat mensen zich vaker ziek melden met burn-out of overspannenheid. In 2016 viel 40 procent van de ziekmeldingen in de categorie psychische beroepsziekte. De meeste beroepsziekten komen voor bij mannen (64 procent) en bij werknemers boven de 45 (67 procent). Beroepsziekten leiden in 70 procent van de gevallen tot tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid. Lees meer.

Nederlands Centrum Beroepsziekten: werknemers vaker burn-out of overspannen
Terug