Deze vraag heeft de kantonrechter in Amsterdam op 15 september 2017 beantwoord. https://lnkd.in/eg47R-c Volgens de bedrijfsregels van een kledingwinkel mocht personeel onder werktijd niet bellen of internetten. Een verkoopster die haar mobiele telefoon onder werktijd toch gebruikte om te bellen en te internetten, werd hiervoor in december 2016 en februari 2017 schriftelijk gewaarschuwd. Ook werd zij door haar werkgever hier mondeling op aangesproken. Desondanks bleek de werkneemster in april 2017 opnieuw onder werktijd een half uur privé te internetten. Daarop werd zij door de kledingwinkel op staande voet ontslagen.  Terecht, zo oordeelde de kantonrechter, want de regels waren duidelijk, de werkneemster was meermaals gewaarschuwd en er was sprake van internetten gedurende een relevante tijdspanne tijdens werktijd.  Hoewel op deze uitspraak niets af te dingen lijkt, is het wel van belang te realiseren dat deze uitspraak niet betekent dat een werkgever het internetten en bellen onder werktijd volledig mag verbieden. Dat laatste is namelijk in strijd met een Europees grondrecht,  zo oordeelde de hoogste Europese rechter op 5 september 2017 (EHRM zaak 61496/08).

Ontslag op staande voet vanwege stelselmatig internetten onder werktijd. Mag dat?
Terug