Werkneemster in de horeca neemt 2 palmbomen mee naar huis die eigendom zijn van haar baas. Zij doet dit bij de ontruiming van het gehuurde  bedrijfspand. Daarop wordt zij op staande voet ontslagen vanwege diefstal. Terecht? De kantonrechter oordeelt op 1 augustus 2017 van niet. Haar baas had een dag eerder de sleutels van het pand al ingeleverd bij de verhuurder en het was duidelijk dat deze het pand direct ging opruimen en slopen. Daarom kreeg de werkneemster toestemming van de verhuurder om de palmbomen mee te nemen. De palmbomen zouden die dag anders afgevoerd worden naar het afvalinzamelpunt, en dus verloren zijn gegaan. Het ontslag op staande voet is dan ook onterecht en de werkgever wordt veroordeeld tot betaling van een billijke vergoeding, een schadevergoeding, en een proceskostenvergoeding. Omdat de werkneemster nog geen 2 jaar in dienst was, is geen transitievergoeding verschuldigd.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBLIM:2017:7508

Ontslag op staande voet wegens diefstal palmbomen. Terecht?
Terug