Laagste werkloosheid in 6 jaar

Een recordaantal mensen heeft een baan. Vooral veel 45-plussers vonden in augustus werk. De werkloosheid is gedaald naar het laagste niveau in 6 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het UWV. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: ‘Fantastisch voor alle mensen die aan de slag zijn gekomen en ook hoopvol voor alle mensen die op zoek zijn naar werk. Ik hoop dat hun zoektocht ook snel wordt beloond. De economie groeit flink, er zijn nu veel meer banen en ook veel vacatures. Het zou prachtig zijn als er de komende tijd nog veel meer mensen een goede baan vinden. En dan het liefst natuurlijk een vaste baan met veel zekerheid. Werken moet lonen.’

8,6 miljoen mensen hebben betaald werk

Voor het eerst hebben er nu meer dan 8,6 miljoen mensen betaald werk. Dat zijn er meer dan ooit tevoren. De afgelopen 3 maanden is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 20.000 per maand gestegen. Vooral veel vrouwen zijn aan de slag gekomen. twee van de drie mensen die in de maanden juni, juli en augustus werk hebben gekregen, is vrouw.

Vooral 45-plussers

Vooral 45-plussers vonden in augustus een baan; de afgelopen maand 12.000. Mede hierdoor daalde de werkloosheid in deze groep tot 4,1%. Dat is het laagste aantal in bijna 7 jaar. De werkloosheid is in augustus gedaald van 436.000 naar 426.000. Het Centraal Plan Bureau verwacht in de Macro Economische Verkenning volgend jaar een daling naar gemiddeld 390.000 werklozen. Het aantal uitkeringen blijft ook dalen, vooral in de bouw. Daar nam het aantal uitkeringen het afgelopen jaar met maar liefst 41,4% af. In de eerste 8 maanden van 2017 zijn 276.500 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt. Dat zijn er 17,3% minder dan in dezelfde periode vorig jaar, zegt het UWV.

Piloot die tijdens vlucht cockpit verlaat om te gaan slapen wordt op staande voet ontslagen

Tijdens een vlucht van Zürich naar Münster blijft een copiloot alleen achter in de cockpit, terwijl de gezagvoerder in de cabine gaat slapen. De copiloot maakt met zijn mobiele telefoon foto’s van de lege stoel van de gezagvoerder en stuurt deze foto’s door naar zijn moeder (“Wat klopt er niet?“).

Aangezien het betreffende toestel volgens de wet en het Operations Manual te allen tijde door twee piloten bestuurd moet worden, wordt de gezagvoerder op staande voet ontslagen.

Ontslag op staande voet vanwege stelselmatig internetten onder werktijd. Mag dat?

Deze vraag heeft de kantonrechter in Amsterdam op 15 september 2017 beantwoord. https://lnkd.in/eg47R-c Volgens de bedrijfsregels van een kledingwinkel mocht personeel onder werktijd niet bellen of internetten. Een verkoopster die haar mobiele telefoon onder werktijd toch gebruikte om te bellen en te internetten, werd hiervoor in december 2016 en februari 2017 schriftelijk gewaarschuwd. Ook werd zij door haar werkgever hier mondeling op aangesproken. Desondanks bleek de werkneemster in april 2017 opnieuw onder werktijd een half uur privé te internetten. Daarop werd zij door de kledingwinkel op staande voet ontslagen.  Terecht, zo oordeelde de kantonrechter, want de regels waren duidelijk, de werkneemster was meermaals gewaarschuwd en er was sprake van internetten gedurende een relevante tijdspanne tijdens werktijd.  Hoewel op deze uitspraak niets af te dingen lijkt, is het wel van belang te realiseren dat deze uitspraak niet betekent dat een werkgever het internetten en bellen onder werktijd volledig mag verbieden. Dat laatste is namelijk in strijd met een Europees grondrecht,  zo oordeelde de hoogste Europese rechter op 5 september 2017 (EHRM zaak 61496/08).

Een maand cel voor opmaken valse arbeidsovereenkomst

De rechtbank veroordeelde een 54-jarige eigenaar van een accountantskantoor in Apeldoorn tot een maand gevangenisstraf voor het valselijk opmaken van onder andere een arbeidsovereenkomst voor een van zijn medewerkers. Aangever was werkzaam als assistent-accountant bij het accountantskantoor van verdachte. Toen verdachte in 2011 met verlof uit de gevangenis kwam, ontsloeg hij drie werknemers – onder wie aangever – op staande voet.

Non-concurrentiebeding

Op dit ontslag volgde een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter in Apeldoorn. Verdachte bracht in deze procedure een arbeidsovereenkomst in met een non-concurrentiebeding, waarvan aangever stelde dat hij deze overeenkomst nooit eerder had gezien en ook niet had ondertekend.

Lagere straf

De rechtbank is op grond van de bewijsmiddelen van oordeel dat sprake is van een valse arbeidsovereenkomst. De opgelegde straf is lager dan de eis van de officier van justitie. Dat komt omdat de rechtbank verdachte vrijspreekt voor een andere tenlastegelegde oplichting. Bovendien zijn deze tenlastegelegde feiten in 2011 gepleegd en hadden ze bij eerdere rechtszaken tegen verdachte in 2013 en 2016 meegenomen kunnen worden. Lees hier de uitspraak.

In slaap gevallen tijdens werk. Dringende ontslagreden?

Werknemer is gedurende de uitvoering van zijn werkzaamheden voor de duur van bijna twee uren in slaap is gevallen. Naar aanleiding daarvan is hij op staande voet ontslagen. De werknemer vordert doorbetaling van loon.

De rechtbank: De thans te beantwoorden vraag luidt of de werknemer al dan niet heeft bewezen dat (1) hij gedurende de aan het bij partijen genoegzaam bekende slaapincident voorafgaande 24 uren medicijnen heeft geslikt, en (2) dat hij door het slikken daarvan gedurende de uitvoering van zijn werkzaamheden voor de duur van bijna twee uren in slaap is gevallen. Naar het oordeel van de rechtbank moet die vraag bevestigend worden beantwoord. Dienaangaande wordt het volgende overwogen.

Niet in geschil is tussen partijen dat de werknemer zich met pijnklachten heeft vervoegd bij de EHBO-afdeling van het ziekenhuis, alwaar hij is onderzocht en medicijnen toegediend heeft gekregen. Daarna is de werknemer door de aldaar dienstdoende arts heen gezonden met de mededeling dat hij verder – zo nodig – Paracetamol en Diclofenac moest slikken, en dat hij zich na een week ter controle en “follow-up” bij zijn huisarts moest melden. Getuige (zijnde de partner van de werknemer) heeft verklaard dat de werknemer op de bewuste dag was opgestaan om te gaan werken en dat hij toen heel veel pijn had. Getuige heeft ook verklaard dat zij toen heeft gezien dat hij medicijnen heeft geslikt. Deze niet bestreden verklaring en de omstandigheid dat hij op voorschrift van de EHBO-arts zo nodig Paracetamol en Diclofenac moest slikken brengen mee dat de rechtbank het voldoende aannemelijk vindt dat de werknemer toen die medicijnen heeft geslikt.

Verder heeft de getuige verklaard dat zij de werknemer later die dag heeft gebeld om te vragen hoe het met hem was, en dat hij daarop tegen haar heeft gezegd dat hij nog steeds hevige pijn had en dat hij duizelig was. Die evenmin bestreden verklaringen in verbinding met het gegeven dat hij die dag voordat hij naar zijn werk ging Paracetamol en Diclofenac heeft geslikt in verdere verbinding met de inhoud van de eigen verklaring dat slaperigheid bij gebruik van deze medicijnen – hoewel maar heel weinig voorkomend – kan optreden, brengen mee dat de rechtbank het ook voldoende aannemelijk oordeelt dat gedurende zijn dienst op de bewuste dag als gevolg van het gebruik van de hier vermelde medicijnen in slaap is gevallen. Daarmee komt er vast te staan dat er geen dringende ontslagreden is. De loonvordering wordt toegewezen.

Ontslag op staande voet wegens diefstal palmbomen. Terecht?

Werkneemster in de horeca neemt 2 palmbomen mee naar huis die eigendom zijn van haar baas. Zij doet dit bij de ontruiming van het gehuurde  bedrijfspand. Daarop wordt zij op staande voet ontslagen vanwege diefstal. Terecht? De kantonrechter oordeelt op 1 augustus 2017 van niet. Haar baas had een dag eerder de sleutels van het pand al ingeleverd bij de verhuurder en het was duidelijk dat deze het pand direct ging opruimen en slopen. Daarom kreeg de werkneemster toestemming van de verhuurder om de palmbomen mee te nemen. De palmbomen zouden die dag anders afgevoerd worden naar het afvalinzamelpunt, en dus verloren zijn gegaan. Het ontslag op staande voet is dan ook onterecht en de werkgever wordt veroordeeld tot betaling van een billijke vergoeding, een schadevergoeding, en een proceskostenvergoeding. Omdat de werkneemster nog geen 2 jaar in dienst was, is geen transitievergoeding verschuldigd.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBLIM:2017:7508

Terug