Faillissement

Bij vonnis d.d. 26 januari 2016 van de Rechtbank Limburg zittingsplaats Maastricht is het faillissement uitgesproken van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gielkens Douven Beheer B.V. (Jan Campertstraat 5, 6416 SG te Heerlen)

met benoeming van mevrouw mr. M.E.M.W. Nuijts tot Rechter-Commissaris en aanstelling van
mr. B.P.J. Tillemans tot curator.

U heeft als crediteur de mogelijkheid, voor zover zij daar al niet gebruik van hebben gemaakt,
om uw eventuele vordering ter verificatie bij mij in te dienen, middels het indieningsformulier.

In beide gevallen moet uw vordering wel deugdelijk zijn onderbouwd.
Ook dient u aan te geven of u aanspraak maakt op een voorrecht.
Als u dit niet doet, wordt ervan uitgegaan dat er geen sprake is van een preferente vordering.

Indien u uw vordering middels de gewone post wenst in te dienen, dient u uw correspondentie te richten aan:

mr. B.P.J. Tillemans curator
Sijben & Partners Advocaten
Akerstraat 104
6417 BN Heerlen
onder vermelding van: Gielkens Douven Beheer B.V. / Faillissement

U ontvangt van mij een reactie op uw ingediende vordering.
Gelet op het aantal crediteuren moet u er echter vanuit gaan dat mijn reactie niet per ommegaande zal volgen.
Op dit moment is nog onvoldoende duidelijk of aan crediteuren te zijner tijd een uitkering kan plaatsvinden.

Gielkens Douven Beheer B.V.
Terug