Gezondheidsrecht

"Een complex rechtsgebied waarbij onze expertise het verschil kan maken".

Het gezondheidsrecht is een rechtsgebied dat zich richt op onder meer de rechten van patiënten, de rechten en plichten van hulpverleners en de kwaliteit van de zorg. In de zorg is veel en uiteenlopende wet- en regelgeving van toepassing die constant in beweging is. Het is van groot belang om kennis te hebben van deze complexe materie en op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen.

Wij kunnen u behulpzaam zijn bij vraagstukken over de geneeskundige behandelingsovereenkomst, de kwaliteit van de zorg, het klachtrecht en het medisch tuchtrecht. Onze advocaten zijn gespecialiseerd in het gezondheidsrecht en zijn u graag behulpzaam.

Advocaat gezondheidsrecht

Ik help u graag.

mr. Stijn Hamers