Mediation

Langlopende gerechtelijke procedures zijn niet altijd de beste oplossing. De verhouding tussen partijen wordt in de meeste gevallen beschadigd. Mediation kan een middel zijn om tot oplossing van een conflict te komen.

Door middel van mediation werken partijen actief toe naar een oplossing zonder tussenkomst van een rechter. Bij arbeidsgeschillen, echtscheidingen, zakelijke conflicten of geschillen met een klant/leverancier kunnen partijen ook na afloop van het conflict nog van elkaar afhankelijk zijn. Een oplossing van het geschil middels mediation kan daarbij de juiste uitkomst bieden. Mediation kan ervoor zorgen dat er geen inbreuk plaatsvindt op de onderlinge verhoudingen.

De mediator begeleidt de gesprekken en informeert over de juridische, fiscale en financiële gevolgen.

Voordelen:

 • Een mediationtraject kan snel gestart worden
 • Een mediator is onafhankelijk
 • Mediationgesprekken vinden op neutraal terrein plaats
 • Mediation zorgt ervoor dat u met elkaar in gesprek komt
 • Bij mediation neemt u zelf actief deel en werkt u mee aan een oplossing
 • Een mediationtraject is laagdrempeliger dan een juridische procedure
 • Mediation  kan inbreuk op de onderlinge verstandhouding voorkomen
 • Mediation resulteert in een duurzame oplossing, die u zelf mee bepaalt
 • Middels een mediationovereenkomst worden de afspraken vastgelegd
 • Mediation kan ervoor zorgen dat een conflict snel opgelost wordt
 • Een mediationtraject is vaak financieel voordeliger dan een gang naar de rechter

Maurice Sijben is een gecertificeerd mediator, ingeschreven bij de Stichting Federatie Mediationverenigingen (MfN) Nederland