Familierecht

"Belangrijke, persoonlijke gebeurtenissen in uw leven verdienen gedegen advies en bijstand."

Het personen- en familierecht gaat over problemen in de persoonlijke levenssfeer. Dergelijke problemen zijn ingrijpend. Daarom is het van belang dat er een goede oplossing komt die past bij uw persoonlijke situatie en omstandigheden. Sijben & Partners Advocaten kan u helpen bij het vinden van een dergelijke oplossing.

Bij het personen- en familierecht moet u niet alleen denken aan een echtscheiding of ontbinding van een geregistreerd partnerschap. Wij kunnen u ook helpen bij andere onderwerpen van het personen- en familierecht, zoals bij wijziging of vaststelling van kinder- of partneralimentatie, vaststelling of wijziging van een omgangsregeling, gezagskwesties, erkenning, (voor)naamswijziging, et cetera.

Advocaten familierecht

Wij helpen u graag.

mw. mr. Gabi Jongen
mw. mr. Amira Lotfy