Relatiebedingen

Werkgever en werknemer kunnen in de arbeidsovereenkomst een concurrentie- en/of relatiebeding opnemen. Een dergelijk beding moet schriftelijk worden overeengekomen. Is dat niet het geval, dan is het beding niet rechtsgeldig.

Relatiebedingen

Een relatiebeding kan in de arbeidsovereenkomst worden opgenomen om te zorgen dat een werknemer geen relaties van het bedrijf meeneemt, als hij de overstap maakt naar een andere werkgever, of voor zichzelf begint. Een relatiebeding wordt overeengekomen voor een bepaalde periode, bijvoorbeeld één jaar. Bij het relatiebeding gelden dezelfde regels als bij het concurrentiebeding. Het beding moet schriftelijk worden overeengekomen en is slechts geldig bij een overeenkomst voor onbepaalde tijd.

Een relatiebeding dat wordt overeengekomen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is alleen dan rechtsgeldig als de werkgever schriftelijk heeft gemotiveerd dat het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.

In de praktijk worden concurrentie- en/of relatiebedingen met regelmaat overtreden. Van belang is dan dat uw beding wordt gehandhaafd en de boete wordt geïnd die op de overtreding daarvan is gesteld. Onze specialisten staan werkgevers en werknemers vaak bij in geschillen over concurrentie- en/of relatiebedingen. Daarnaast kunnen zij u behulpzaam zijn bij het opstellen van heldere concurrentie- en/of relatiebedingen om mogelijke problemen op voorhand te tackelen.